Kyrkogårdar

Långsele, Graninge och Helgums pastorat

VAD ÄR VAD PÅ KYRKOGÅRDEN

Kistgravplats: 

Den vanliga kistgraven, där innehavaren ansvarar för skötseln.

Urngravplats: 

En gravplats för urnor där sten kan sättas upp. Innehavaren ansvarar för skötseln.

Minneslund: 

Gemensamt gravområde för nedgrävning och spridning av aska. Ingen anhörig närvarar då askan sätts i marken. Det finns en gemensam plats för ljus och blommor.

Askgravlund:

Gemensam gravplats för aska. Anhöriga får närvara när askan sätt i marken och en namnskylt sätts på en gemensam sten. Där finns gemensam plats för ljus och blommor.

Sune Allansson

Sune Allansson

Långsele, Graninge o Helgums pastorat

Kyrkogårds- och fastighetsföreståndare

Kerstin  Aronsson

Kerstin Aronsson

Långsele, Graninge o Helgums pastorat

Kyrkvakmästare

Magnus Bredin

Långsele, Graninge o Helgums pastorat

Kyrkogårdsvaktmästare

Jan Lidström

Långsele, Graninge o Helgums pastorat

Kyrkogårdsvaktmästare