Foto: Alex & Martin /IKON

Konfirmation

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig.

Under konfirmandtiden får du genom bland annat diskussioner, samtal och gudstjänster möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror.

Det handlar om trosfrågor som vem Jesus är och vad det står i Bibeln. Men också om grundläggande mänskliga frågor, till exempel om vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek och om meningen med livet. Frågor som alla människor ställs inför därför att ingen lever sitt liv ensam.

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig.

Vanliga frågor om Konfirmationen

Måste jag vara döpt?

Nej inte för att vara med under själva konfirmandtiden. För att bli konfirmerad i den avslutande konfirmationsgudstjänsten måste du vara döpt. Dopet kan då ske någon gång under konfirmandtiden. Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop oavsett om du döps som barn eller under konfirmandtiden.

Kostar det något?

Nej det kostar inget att konfirmera sig.

Måste jag vara medlem i Svenska kyrkan?

Du kan vara med i undervisning och samtalen utan att vara medlem. Det räcker med att vara nyfiken. Om du sedan vill delta i själva konfirmationen döps du först och blir på så sätt medlem.

Måste mina föräldrar vara medlemmar?

Nej, konfirmationen har med konfirmanden och konfirmandens dop att göra.

Kan man konfirmeras som vuxen?

Självklart! Det är aldrig försent för dop eller konfirmation. Kontakta någon av våra präster för mer information!

 

Men vad händer efter konfirmationen?

Efter att du har konfirmerats har du möjlighet att delta i utbildningen av Unga ledare.

Läs mer om Unga ledare här

Pär-Jonas Odelberg

Pär-Jonas Odelberg

Långsele, Graninge o Helgums pastorat

Komminister, Konfirmand och ungdom