Foto: Cheri Tjälldén

Helgums kyrka

Välkommen till Helgums kyrka

Fakta & Historia

Nuvarande kyrka uppfördes åren 1786-1790.
Redan 1783 hade ritning över denna nya kyrka upprättats av
Kongl. Öfver-Intendents-Embete. Byggnationen påbörjades 1786
av Pål Pehrsson från Stugun i Jämtland.
Helgums kyrka intar en särställning i Pål Pehrssons produktion, eftersom
den är utförd i sten.

1790 kunde man avsluta byggnadsarbetet men inte
förrän 1795 ansågs kyrkan helt färdigställd.

År 1854 förlängdes kyrkan
och tornet uppfördes.