Foto: Jessica Brorsson

Gravrättsinnehavare

Församlingen har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen

» Gravrättsinnehavaren ombedes kontakta kyrkogårdsexpeditionen «

i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare. 
 
Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för Begravnings-verksamheten. För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill huvudmannen komma i kontakt med dessa. 
 
Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort. 
 

Långsele, Graninge och Helgums pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Långsele, Graninge och Helgums kyrkogårdar.

Vilka gravar gäller det? 

De gravplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta församlingens expedition. På anslagstavlorna på Långsele, Graninge och Helgums kyrkogårdar och här nedan på sidan finns förteckning över de gravplatser som försetts med skyltar. 

Hur får du kontakt med huvudmannen?

Du som vill veta om denna information rör dig eller om du är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta Långsele, Graninge och Helgums pastorat.
Expeditionen har telefon 0620- 200 16 och telefontid: 
måndag kl. 10-12 och 13-15,
tisdag 10-12 
torsdag 16-18.
Vår besöksadress är Hamre 230, 882 91 LÅNGSELE (församlingsgården) och brev skickas till: 
Långsele, Graninge och Helgums pastorat, Hamre 230, 882 91 LÅNGSELE

Kontakt ska tas senast 2022-10-06.

Får inte huvudmannen kontakt med intressent före ovan angiven dag kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Långsele 6 oktober 2020.

Långsele, Graninge och Helgums pastorat

Skyltar har satts ut på följande förtecknade gravplatser:

Långsele kyrkogård:

Kvarter:  Gravplats:   Gravsatt:  

A 36  Pålsson

A 38  Johansson

A 49  Björklund

A 51  Källman

A 53  Landström

A 56  Wallinder

A 73  Hedberg

A 74  Vesterlund

A 75  Sandgren

B 88  Vikström, Ferlander

B 93  Sundvall

B 96, 97  Nyberg

B 98  Åslund

B 107  Lundin

B 116  Hamberg

B 123  Hård

B 124  Söderström

B 127  Gustafsson

B 128  Lidén

B 130  Johansson

B 154  Dahlqvist

B 177a  Ingen gravsättning finns registrerad

C 186  Granlund

C 188  Hallberg

C 191  Bergman

C 218  Svanström

C 220  Johansson

C 250  Bolin

C 252  Olsson

C 260  Roos

D 285  Nylén

D 301  Lundström

D 303  Ångström

D 310  Kronman, Brännlund

D 323  Persson, Åslund

D 324  Ingen gravsättning finns registrerad

D 329  Näslund

D 330  Näslund

D 331  Näslund

D 334  Ingen gravsättning finns registrerad

D 337 A  Larsson

D 346  Pettersson

D 352  Ingen gravsättning finns registrerad

D 355  Hallin

D 364  Undin

D 367  Edlund

E 389  Näsström, Vestin

E 393  Sjögren

E 422  Danielsson, Johansson

E 428  Söderholm

E 440  Hamlund

E 442  Hedlund, Östensson

F 8  Källman

F 22  Söderlund

F 443  Jonsson

F 456  Johansson

F 460  Nordlund

F 461  Eklund

F 469  Karlström

F 471  Söderström

F 473  Lundin, Carlsson

F 476  Vikman, Boström

F 479  Olsson

F 488  Kronman

F 499  Johansson, Östman

F 500  Näsholm

F 501  Nordström

F 502  Dahlqvist

F 504  Genborg, Olsson

F 508  Andersson, Sundin

G 515  Barthelson

G 516  Dahl

G 525  Jacobsson

G 526  Sundin

G 536  Lundin

H 617  Bergström

H 620  Löfgren

H 574  Lundqvist

H 731  Jansson

I 669  Höglund

J 745  Ramstedt

J 757  Larsson

J 792  Strandberg

K 830  Lundholm

K 855B  Källman