Foto: Jessica Brorsson

Graninge kyrka

Välkommen till Graninge kyrka

Brukskyrkan uppfördes av trä åren 1759 - 1762 och 6 december 1760 var kyrkan så pass färdig att den kunde tas i bruk.
5 april 1761 ägde invigningen rum. Nuvarande sakristia inreddes 1952.

Träkyrkan har en åttakantig planform och saknar torn. Den är byggd nästan axialt mot det gamla herrgårdsområdet. I väster ligger vapenhuset och i öster sakristian.
Kyrkan har en liggande vitmålad fasspontad panel och är täckt med ett plåttak.

1762 uppfördes en klockstapel som 1887 ersattes av nuvarande åttkantiga stapel.

Mera bilder och historia från Graninge Kyrka