Ekonomisk hjälp

När det gäller ekonomiska frågor har alltid kommunen ett huvudansvar, dit bör du vända dig i första hand. Har du fått avslag från kommunen finns det en möjlighet att söka hjälp i vårt pastorat under vissa förutsättningar.

Du ska vara boende i någon av våra församlingar, Långsele, Graninge eller Helgum för att kunna söka ekonomisk hjälp.
Vill du göra en ansökan ska du ta med underlag som visar hur din ekonomi ser ut så att vi kan göra en riktig bedömning. Skriv också vad du behöver pengarna till, ditt namn, adress och telefonnummer i ansökan. Har du fått avslag från kommunen skickar du även med den med ansökan.

Ansökan skickas till:
Kyrkoherden
Långsele, Graninge och Helgums pastorat
Hamre 230
882 91 Långsele

Vi kan också hjälpa till med ansökan till en fond som Härnösands stift har. Den är till för familjer med minderåriga barn som genom tex. sjukdom har fått problem med ekonomin.

Det kan dröja innan du får besked om eventuellt bidrag, så var ute i god tid med din ansökan.

Framförallt kan dock församlingarna  ge stöd och råd, samt hjälpa till med kontakter. Tillsammans kan man ofta hitta en lösning på de akuta problemen.
Alla församlingar erbjuder enskilda samtal med en präst eller diakon. 

 

Maria Pettersson

Maria Pettersson

Långsele, Graninge o Helgums pastorat

Kyrkoherde

Pär-Jonas Odelberg

Pär-Jonas Odelberg

Långsele, Graninge o Helgums pastorat

Komminister, Konfirmand och ungdom

Monica Wiklund

Monica Wiklund

Långsele, Graninge o Helgums pastorat

Diakon