Foto: Jim Elfström

Dödsfall och Begravning

När någon närstående rycks bort, förändras tillvaron drastiskt. Många och ofta blandade känslor dyker upp; upprördhet, förtvivlan, tomhet, sorg och kanske vrede. 
Inom Svenska Kyrkan i Långsele, Graninge, Helgum är vi vana att arbeta med människor i kris.
Tveka inte att kontakta oss om du som anhörig har frågor om död, sorg och begravning.

Vad gör man först?
Ha inte bråttom! Ta er tid! Tänk igenom arrangemangen kring begravningen tillsammans med de eventuella andra anhöriga. Hade den avlidne några egna önskemål? Vad var viktigt för honom eller henne? Vad är viktigt för er? Reflektera över hur avskedet i begravningsgudstjänsten kan bli så fint och värdefullt som möjligt.
Många väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring begravningen. Det går också att ta hand om mycket själv.

Se den avlidne
Är man osäker på om man vill se den avlidne kan det vara en hjälp att samtala med någon som har erfarenhet av en liknande situation. Är omständigheterna i situationen extra påfrestande och känslomässigt krävande är det särskilt angeläget att resonera om det. Allmänt kan man säga att det är en hjälp i sorgen att se den bortgångne och att det underlättar om det finns närstående som man kan samtala med. Avgörandet måste ske i varje enskilt fall.

Hur går en begravningsgudstjänst till?
Den präst som ska hålla i begravningsgudstjänsten kommer att kontakta dig. Då finns tillfälle att få prata om den man förlorat. Prästen tar gärna del av minnen och betraktelser om den avlidne för att kunna göra gudstjänsten så personlig som möjligt.
Allt kring begravningsgudstjänsten går du i förväg igenom tillsammans med prästen. Kom ihåg att det inte finns några dumma frågor! Begravningsgudstjänsten brukar innehålla tre psalmer samt inledande och avslutande musik . Till det kan man gärna lägga personligt vald musik som en solist och/eller instrumentalist framför.
Musiken hjälper till att göra avskedet personligt.
Prästen inleder och håller ett griftetal. Därefter kommer en bön och sedan överlåtelsen (ofta med mull som tre gånger hälls på kistan).
Läsning av någon bibeltext och en begravningsbön kommer sedan.
Man brukar också be Herrens bön (Vår fader...) tillsammans.
Antingen avslutas sedan begravningsakten inne i kyrkan eller ute vid graven och avslutet kan därför se lite olika ut.

Minnesstund
I anslutning till begravningsgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i någon av våra samlingslokaler, eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck.
Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesblad och blomsterhyllningar.
Att hålla minnesstund är inget måste. Detta avgör ni helt och fullt själva.

FAKTA OM   BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholms stad och Tranås där kommunen är huvudman.
 
Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

BEGRAVNINGSFORM

I alla våra tre församlingar tillhandahåller vi olika sätt för att begrava den avlidne.
I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten.
Om den avlidne är kremerad finns olika alternativ.

Minneslund:
Där begravs askan utan anhörigas närvaro, och ingen vet var i minneslunden begravningen skett. Ingen gravsten reses.

Askgravlund:
Här får anhöriga närvara vid gravsättningen av askan. Det finns tre olika träd planterade här och man bestämmer vid vilket träd askan skall begravas.
På en vacker stenmur sitter små skyltar med namnen på de som ligger begravda här.
I Askgravlunden kan man sitta ner vid fontänen för en stunds eftertanke i en rofylld miljö.