Diakoni

Omsorg om medmänniskan. Alla möter vi svårigheter som vi behöver hjälp med att reda ut. Ett sätt kan vara att förutsättningslöst samtala med någon. Att sätta ord på problemen kan vara en väg till att finna lösningen.

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Kyrkans sociala arbete kallas diakoni.

Diakonen finns till hands om du t.ex behöver någon att tala med eller vill få besök.

Våra församlingar har olika mötesplatser som inbjuder till gemenskap och samtal, bland annat vardagsträffar för daglediga och äldre.

Monica Wiklund

Monica Wiklund

Långsele, Graninge o Helgums pastorat

Diakon