Foto: Albin Hiller/ACT-alliansen

Act Svenska kyrkan

Svenska kyrkans biståndsarbete

Vi lever alla under samma himmel

Från och med den 5 maj 2019 byter Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan.

Det nya namnet visar:

  • att vi är en del av Svenska kyrkan
  • att vi behöver agera nu, Act now, i globala ödesfrågor
  • att vi jobbar tillsammans med lokala kyrkor och diakonala organistationer över hela världen - Action by Churches Together

 

Act Svenska kyrkan finns på facebook och mer information om ACT-alliansen kan du läsa här (på engelska).

Svenska kyrkans biståndsarbete:

1874, SKM - Svenska Kyrkans Mission

Hade som uppdrag åt Svenska kyrkans vägnar att bidra till att självständiga kyrkor skulle kunna bildas i fler delar av världen och hade som uppgift att sprida evangeliet om Jesus, representera Svenska kyrkan och stå på de utsattas sida runt om i världen.

 

1947, Lutherhjälpen

En hjälporganisation som bedrev utvecklingsarbete, utövade påverkan i internationella rättvisefrågor och utförde katastrofinsatser.

 

2008, SKIA - Svenska Kyrkans Internationella Arbete

SKM och Lutherhjälpen slogs ihop för att bedriva utvecklingsarbete, påverka i rättvisefrågor och utföra katastrofinsatser via partners.

 

2019, ACT Svenska kyrkan - Actions by Churches Together

Är en del av den internationella Act-alliansen, ett nätverk som består av 143 trosbaserade biståndsorganisationer. ACT Svenska kyrkan bedriver humanitärt katastrofarbete, långsiktigt diakonalt biståndsarbete, påverkansarbete och ger stöd till teologisk utbildning.