Insidan av folktom kyrka.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Långhus

Långhuset är den del av kyrkan där församlingen sitter. Riktningen i långhuset går oftast från väster mot öster där solen går upp. Solen har varit en symbol för Gud och Jesus Kristi uppståndelse, och tanken är att kyrkan är vänd mot Gud.

I större kyrkor och katedraler är långhuset ofta uppdelat genom pelarrader eller kolonner i flera sektioner som kallas mittskepp och sidoskepp. I mindre kyrkobyggnader brukar långhuset inte ha den uppdelningen, utan vara enkelskeppigt.

Långa gudstjänster krävde sittplatser

I de tidiga kyrkorna i Sverige stod större delen av församlingen upp under gudstjänsterna, kvinnorna på den norra sidan i långhuset och männen på den södra. Bänkar fanns oftast bara längs väggarna. Så småningom började man använda lösa stolar som var och en fick ta med sig.

Först under 1500-talet började kyrkorna förses med ordentliga bänkar. Predikan blev viktigare under reformationen och de allt längre gudstjänsterna krävde sittplatser. Många gånger centrerades bänkarna i en halvcirkel runt predikstolen. Senare blev bänkarna golvfasta och för värmens skulle också försedda med slutna gavlar.

Illustration av en kyrkobyggnad med nummer som markerar olika delar.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?
Vit kyrka bland träd.

1. Torn

Många kyrkor, både äldre och yngre, har torn. Tornet gör att kyrkan syns på långt håll. Det bär också upp klockorna som kallar till gudstjänst.

En vit gammal kyrka. Spirande kvistar i förgrunden.

2. Vapenhus

Vapenhuset är förrummet i en kyrkas västra del. Tidigare trodde man att männen lade ifrån sig sina vapen här innan de gick in i kyrkan.

Insidan av folktom kyrka.

3. Långhus

Långhuset är den del av kyrkan där församlingen sitter. Riktningen i långhuset går oftast från väster mot öster där solen går upp. Solen har varit en symbol för Gud och Jesus Kristi uppståndelse, och tanken är att kyrkan är vänd mot Gud.

Ett stort kors och två statyer står på ett altare i en kyrka.

4. Koret

Koret finns längst fram i kyrkorummet, framför långhuset. Namnet kommer av att det var här kören traditionellt stod.

Absiden på en kyrka belägen vid sjö.

5. Absid

Absiden är den välvda, halvrunda eller mångkantiga avslutningen av östra sidan på ett kor.

Kvinna i vit dräkt inne i sakristia.

6. Sakristia

En sakristia är prästens omklädningsrum. Här förvaras de kläder och dräkter som bärs vid gudstjänster och mässor.

Närbild på kyrkklocka.

7. Kyrkklockor

Kyrkklockor har använts i århundraden för att meddela församlingsborna både glädje, sorg, samlingar och fara.

En gammal kyrkorgel.

8. Orgel

Orgeln är det största av alla musikinstrument och har stor betydelse både för gudstjänstmusiken, och som bärare av en kristen europeisk musiktradition.

Gudstjänst i en stor kyrka.

9. Församlingen

Medlem i en församling är den som bor inom församlingens geografiska gränser och samtidigt är medlem i Svenska kyrkan. Tidigare blev man medlem genom födseln men sedan 1996 är det dopet som ger medlemskap.

Ärkebiskop Antje Jackelén står i predikstolen i Uppsala domkyrka. Kyrkbänkarna nedanför är fullsatta.

10. Predikstol

Predikstolen är en högt placerad talarstol. Den började användas under 1500-talet och reformationen när predikan blev viktigare i gudstjänsten.

Präster framför församlingen.

11. Prästen

Prästen berättar och undervisar om kristen tro på ett begripligt sätt och hen leder gudstjänster. Viktiga uppgifter för prästen är också att döpa och dela ut nattvarden.

Kören läser i sina noter.

12. Kör

Musiken har sedan kyrkans första tid använts för att uttrycka församlingens bön och lovsång till Gud.

Dopfunt i kyrka.

13. Dopfunt

En dopfunt är gjord av sten, trä eller metall och fylls med vatten när den används vid dopet. Ordet funt kommer från latinets fons, ”källa”.

Ett altare med blomvaser och tända ljus står i ett rum med tegelgolv och tegelväggar. Ett krucifix hänger på väggen.

14. Altare

Altaret är det bord av sten eller trä som står i kyrkans kor. Det första kristna altaret var ett matbord. Människor samlades i hemmen för att sjunga, be och dela bröd och vin med varandra.

15. Utsmyckning

Genom kyrkobyggnadernas arkitektur och utsmyckning har människor uttryckt sin tro och sin bild av Guds kärlek och storhet.