Foto: Adobe Stock

Vuxenkonfirmation

Välkommen till vuxenkonfa! Du som aldrig blev konfirmerad. Du som blev det men som har andra frågor idag. Du som skulle vilja bli döpt eller du som bara är nyfiken på detta med Gud och Livets stora frågor. Välkommen att tillsammans med andra samtala och lära dig mer om kristen tro.

Upplägget ser ut som följer:

HT 2022

  • Vi startar med gudstjänst på 1 advent 27/11 i Lv kyrka kl 13. 
  • 1/12: Torsdagsträff Härryda församlingshem kl 18-20.30. 

VT 2023

  • 26/1: Torsdagsträff Härryda församlingshem kl 18-20.30. 
  • 23/2: Torsdagsträff Härryda församlingshem kl 18-20.30. 
  • 23/3: Torsdagsträff Härryda församlingshem kl 18-20.30. 
  • 20/4: Torsdagsträff Härryda församlingshem kl 18-20.30.
  • 12-14/5: Vi åker till Vadstena fredag-söndag! Vi bor på vandrarhem på Omberg. Pilgrimsvandring, samtal och tystnad.
  • 25/5: Torsdagsträff Härryda församlingshem kl 18-20.30. 
  • 28/5: Gemensam gudstjänst på Pingstdagen!

Utöver detta ingår ca en gudstjänst per månad samt gudstjänster på jul och påsk.

Kostnad: 2000 kronor. Ingår resa, kost och logi läger samt kurslitteratur och fika. Om du har svårt att lösa detta, kontakta oss enskilt.

För information ring: 0704-10 71 06 Margaretha (präst) eller 0704- 10 71 16 Ulrika (diakon)

OBS! Begränsat antal platser! Anmälan till pastorsexpeditionen 031- 97 71 00 senast den 14/11 2022.