INSTÄLLT - Viktig information angående våra verksamheter

Välkomna till hoppets år 2021. Vi ska göra vårt bästa att trots pandemin vara en närvarande kyrka och försöka hålla öppet de verksamheter som är möjliga utan risk för deltagarnas hälsa. 

 

Hänsyn tas naturligtvis till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittskyddsåtgärder. Just nu gäller 8 besökare exklusive personal.

Vi håller öppet församlingsexpeditionen. Våra präster och diakoner är i tjänst och du är varmt välkommen att kontakta oss. Vi nås på telefon 031-97 71 00. Du hittar aktuell information nedan på denna sida.

 • Söndagliga gudstjänster firas i våra kyrkor fr o m den 10 januari. OBS! Gudstjänsterna är sammanlysta till en kyrka och en huvudgudstjänst klockan 11.00. Se vårt kalendarium.
 • Gröenkapellet är öppet som vanligt, måndag till fredag klockan 08.00 till 16.00.
 • Det Eviga Ljusets Kapellrum har öppet för morgonbön klockan 08.45 till 09.00 på måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar.
 • Morgonmässa i Det Eviga Ljusets Kapellrum börjar tisdagen den 12 januari klockan 08.30 och fortsätter varje vecka därefter.
 • Soppandakt och sopplunch: Landvetter församlingshem och Härryda församlingshem. Andakt klockan 11.45. Lunch klockan 12.00. Pris: 40 kronor.
 • Promenad och fika arrangeras på måndagar. Start och stopp utanför församlingshemmet. Längre promenad med Marcus klockan 11.30. Kortare promenad med Susanne klockan 12.00. Klockan 12.45 andakt i Eviga Ljusets Kapellrum. Klockan 13.00 blir det fika i församlingshemmet.
 • Trädgårdsgruppen i Härryda träffas på kyrkogårdens äng på torsdagar ojämna veckor kl 11.30-12.30. Kläder efter väder. Kaffe och kaka pris: 20 kr.
 • Generationsgruppen i Landvetter träffas på Solbackens gård på tisdagar jämna veckor kl:13.45-14.45. Kläder efter väder. Kaffe och kaka pris: 20 kr.
 • Projektkören och Landvetter Vokalensemble startar i digital form 30/1. Projektkören klockan 10.00. Landvetter vokalensemble klockan 11.30. Ta kontakt med körledare Gustaf Malmsten för mer information!
 • Barnkörerna får information direkt från sin körledare.
 • Öppna förskolan erbjuder aktiviteter i äventyrsskogen från vecka 4.
 • Prästgården erbjuder riktade aktiviteter för assistenter från vecka 4.
 • All övrig verksamhet är inställd

Käre Himmelske Fader,

I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din Helige Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

I Jesu namn. Amen.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.