Foto: Adobe Stock Photos

Kvinnor läser bibeln, 28/9, 19/10, 23/11

Nyhet

Välkommen du som är kvinna till en stunds kreativ och meditativ bibelläsning tillsammans. Vi läser bibeln inte enbart för att få mer kunskap, utan för att förvandlas.

Tid: Torsdagar 28/9, 19/10, 23/11, klockan 18.30–20.00
Plats: Härryda församlingshem 

Max 10 deltagare. Inga förkunskaper nödvändiga. Föranmälan vid varje tillfälle till pastorsexpeditionen på tel 031–97 71 00.

Präst: Margaretha Josefsson  
Diakon: Ulrika Magnusson