Foto: Shutterstock

Kvinnor läser bibeln

Välkommen du som är kvinna till en stunds kreativ och meditativ bibelläsning tillsammans. Vi läser Bibeln inte enbart för att få mer kunskap, utan för att förvandlas. Inga förkunskaper nödvändiga.

Datum: 22/4, 6/5, 20/5, 3/6 
Tid: klockan 18.30–20.00
Plats: Härryda församlingshem 

Föranmälan senast 15/4 till pastors-expeditionen på tel 031–97 71 00.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför har vi en gräns på max 8 besökare plus personal.

Präst: Margaretha Josefsson  
Diakon: Ulrika Magnusson