Foto: Shutterstock

Kvinnor läser bibeln

Välkommen du som är kvinna till en stunds kreativ och meditativ bibelläsning tillsammans. Vi läser Bibeln inte enbart för att få mer kunskap, utan för att förvandlas. Inga förkunskaper nödvändiga.

Datum HT 2022: 1/9, 6/10, 17/11
Tid: klockan 18.30–20.00
Plats: Härryda församlingshem 

Max 8 deltagare. Föranmälan till pastorsexpeditionen på tel 031–97 71 00.

Präst: Margaretha Josefsson  
Diakon: Ulrika Magnusson