Foto: Shutterstock

Kvinnor läser bibeln

Välkommen du som är kvinna till en stunds kreativ och meditativ bibelläsning tillsammans. Vi läser Bibeln inte enbart för att få mer kunskap, utan för att förvandlas. Inga förkunskaper nödvändiga.

Datum: 30/9, 28/10, 25/11 
Tid: klockan 18.30–20.00
Plats: Härryda församlingshem 

Föranmälan till pastorsexpeditionen på tel 031–97 71 00.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Präst: Margaretha Josefsson  
Diakon: Ulrika Magnusson