Foto: Landvetter Härryda pastorat

Konfirmationen

Konfirmationen i Landvetter och Härryda är ett stort arrangemang väldigt olikt det vi tänker oss en traditionell konfirmation.

I en konfirmation skall det alltid ingå en redovisning där alla konfirmander får vara delaktiga och på något sätt visa upp sina upplevelser och erfarenheter från konfirmationstiden. Eftersom så många ungdomar väljer att konfirmera sig hos oss här i Landvetter och Härryda har vi flyttat ut denna redovisning ur själva gudstjänsten för att ge ungdomarna mer plats och tid.

Redovisningen är därför upplagd som en utställning med flera olika stationer vanligen fördelade på ett antal tält på strandängarna vid Gröenkapellet. Varje smågrupp har en egen yta där de presenterar sin konfirmationsupplevelse.

Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum i närheten av utställningstälten och är alltså utomhus. Det finnas ta gärna med en fällstol eller helt enkelt en filt att sitta på. Gudstjänsten drar igång med att konfirmanderna går i procession från kyrkan och ner till den scen de skall sitta på under gudstjänsten. Gudstjänsten består bland annat av olika tal till konfirmanderna, sång, bön, nattvard och utdelning av deras biblar. En gudstjänst är inte ett uppträdande som vi passivt observerar utan något som alla deltar i. Därför önskar vi att ni alla just deltar så aktivt som ni kan i både psalmsång och allt annat för att göra detta till en minnesvärd dag för våra ungdomar.