Foto: Landvetter Härryda pastorat

Följ med till Krakow

Våren 2022 åker vi till Krakow med våra konfirmander. Du som är Assistent kan anmäla ditt intresse om att följa med.

Alla är varmt välkomna att anmäla sig till resorna men om det kommer in fler anmälningar än vi har platser kommer vi att utgå från ert engagemang och er närvaro på konfirmandträffar och liknande evenemang.

Resan till Krakow är naturligtvis helt kostnadsfri för er Assistenter, men precis som konfirmanderna behöver du stå för maten under resan till Krakow och hem till Landvetter. Dessutom sker en av måltiderna på egen hand i smågrupper och då bekostar ni er egen mat. Läs mer i packlistan som du hittar på Konfirmandsidan. Vi kommer att ha ett möte i Prästgården inför resan då ni får scheman, packlistor och all information om era arbetsuppgifter under resorna. Om du inte redan fyllt i ett Assistentavtal finns det att skriva ut här på sidan.

Anmälan öppnar under vårterminen 2022.