Foto: Landvetter Härryda Pastorat

eKonfirmation

För dig som av olika anledningar inte kan eller känner dig bekväm med att resa erbjuder vi en möjlighet att anmäla dig till vår e-konfirmation. Du konfirmerar dig utifrån samma mall som de andra grupperna men reser inte med på resan. Istället får du under tiden vi är på resa uppgifter att lösa på hemmaplan målet förblir dock detsamma att visa på hur en aktiv kristendom kan sprida ljus och kärlek i en mörk värld.

Att konfirmera sig betyder att man under ett år funderar kring livets viktigaste saker. Det betyder inte att du måste resa fysiskt, men det betyder att du måste göra en resa personligt. När du anmäler dig som e-konfirmand följer du samma plan som övriga konfirmander och arbetar med hur vi kan göra mörker till ljus. Rent praktiskt betyder det att du som ekonfirmand får välja vilken grupp du följer (maj eller juni) och konfirmeras tillsammans med den gruppen.

Upplägg: Du deltar under konfirmandårets träffar samt vid ett helgläger. Som e-konfirmand väljer du vilken grupp du följer. När Gruppen reser till Krakow får du ett ett antal upgifter kopplade till samma tema. Dessa sker både virtuellt och IRL.

Under början av vårterminen 2021 kommer vår konfirmationsupplevelse att se lite annorlunda ut. Vi kommer inte bedriva distansutbildning utan kommer försöka hitta nya vägar där vi kan ge er ungdomar möjlighet till individuella erfarenheter.

Konfirmation: Söndag 20 juni 2021

Kostnad: Gratis

 

TRÄFFAR
Här följer datumen för vårens träffar. Om vi inte kan träffas på grund av restriktioner ger vi andra möjligheter till att uppleva träffarnas teman. Du som e-konfirmand väljer själv vilken grupp du följer.

Lördag 24 april, Konfirmandträff. Vi genomför allt i smågrupper enligt följande tider och samlingsplatser:Grupp 2A: 10:30-13:00. Samling vid Prästgårdens entré
Grupp 2B: 10:30-13:00, Samling i Landvetter kyrka
Grupp 2C: 10:30-13:00, Samling på Prästgårdens altan
Grupp 2D: 10:30-13:00, Samling i Gröenkapellet
Grupp 2E: 14:30-17:00, Samling i Gröenkapellet
Grupp 2F: 14:30-17:00,Samling vid Prästgårdens entré
Grupp 1G: 14:30-17:00, Samling i Landvetter kyrka
Lördag 29 maj, Konfirmandträffen kommer genomföras i smågrupper mer info kommer.

GUDSTJÄNSTER
På grund av de rådande restriktionerna kan vi i dagsläget inte fira gudstjänst som vanligt tillsammans, något som kommer vara en del av vår verklighet under början av vårterminen 2021.

Gudstjänster firas i Landvetter och Härryda men endast med 8 besökare, du är välkommen på dessa men får räkna med att kanske behöva vända i dörren om det är fullt. Naturligtvis kommer vi justera antalet gudstjänster vi vill att ni ska delta på under ert konfirmationsår utifrån när vi kan öppna upp som vanligt igen.

Mer information om gudstjänsterna finns här.


TISDAGSUPPDRAG
Under ditt konfirmationsår har du också möjlighet att genomföra 5 tisdagsuppdrag, uppdrag av olika karaktär som görs på tisdagar i och omkring Prästgården i Landvetter. Du kan fritt välja när du vill göra uppdragen under året ett fyllt uppdragskort innan mitten av maj generar fina priser. Observera att tisdagsuppdrag inte är obligatoriska.


RESAN 14/6-17/6 2021
Resan datum är flyttad. Mer information kommer publiceras här inom kort.


KONFIRMATIONEN 20/6 11:00 - 14:00
Konfirmationen i Landvetter och Härryda är ett stort arrangemang väldigt olikt det vi tänker oss en traditionell konfirmation. I en konfirmation skall det alltid ingå en redovisning där alla konfirmander får vara delaktiga och på något sätt visa upp vad de gjort och lärt sig under sin konfirmationstid. Eftersom vi har så många ungdomar som vill konfirmera sig hos oss här i Landvetter och Härryda har vi flyttat ut denna redovisning ur själva gudstjänsten för att ge ungdomarna mer plats och tid.

Redovisningen är upplagd som en utställning med flera olika stationer fördelade mellan till exempel Prästgården, Gröenkapellet och Landvetter Kyrka. De som besöker konfirmationen får fritt röra sig mellan de olika montrarna och ta del av det ungdomarna vill presentera. De har arbetat hårt med detta och därför betyder det mycket för dem att så många som möjligt går runt och ser vad de gjort. 

Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum på strandängarna vid Gröenkapellet och är alltså utomhus. Kl 12:30 drar gudstjänsten igång med att konfirmanderna går i procession från kyrkan och ner till den scen de skall sitta på under gudstjänsten. Gudstjänsten består bland annat av olika tal till konfirmanderna, sång, bön, nattvard och utdelning av deras biblar.


DOP
Fler och fler ungdomar som konfirmerar sig är inte döpta vid konfirmationstidens början. Detta är inget problem utan löser sig genom att du erbjuds att döpa dig någon gång innan konfirmationshögtiden. Vet du med dig att du inte är döpt så vill vi att du så snart som möjligt hör av dig till vår konfirmationspräst Jörgen Magnusson på antingen telefon: 0704-10 71 07 eller e-post jorgen.magnusson@svenskakyrkan.se. 


BETALNING
Landvetter och Härryda pastorat satsar extra på verksamhet för barn och ungdomar, en satsning som gett resultat i att allt fler ungdomar konfirmerar och engagerar sig i vår församling. Fler deltagare betyder som alltid högre kostnader och därför behöver vi ett bidrag från er som väljer vår Krakowkonfirmation.

För boende i Landvetter och Härryda pastorat är bidraget minst 1500:- och för övriga 2000:-. Detta är den lägsta summan vi behöver men för den som kan och vill är ett extra bidrag mer än välkommet. På så sätt kan vi fortsätta erbjuda framtidens ungdomar samma unika upplevelser. Ni kan betala på två sätt:

Swish: 123 476 2662, skriv konfirmandens namn och Krakow maj.
Bankgiro: 213-8642, skriv konfirmandens namn och Krakow maj.

Betalningen vill vi ha i slutet av januari 2021.

Har du av olika anledningar problem med att lösa betalningen kan ni höra av er till vår diakoni eller Gustav Öhlander så hjälper vi er med en lösning. Alla skall ha möjlighet att konfirmera sig på lika villkor.

Sofia Lökholm

Landvetter Härryda pastorat

vik fritidsledare

Jörgen Magnusson

Landvetter Härryda pastorat

Präst