Foto: Landvetter Härryda Pastorat

eKonfirmation

För dig som av olika anledningar inte kan eller känner dig bekväm med att resa erbjuder vi en möjlighet att anmäla dig till vår e-konfirmation.

Som eKonfirmand konfirmerar dig utifrån samma mall som de andra grupperna men reser inte med på resan. Istället får du under tiden vi är på resa uppgifter att lösa på hemmaplan målet förblir dock detsamma att visa på hur en aktiv kristendom kan sprida ljus och kärlek i en mörk värld.

Att konfirmera sig betyder att man under ett år funderar kring livets viktigaste saker. Det betyder inte att du måste resa fysiskt, men det betyder att du måste göra en resa personligt. När du anmäler dig som e-konfirmand följer du samma plan som övriga konfirmander och arbetar med hur vi kan göra mörker till ljus. Rent praktiskt betyder det att du som ekonfirmand får välja vilken grupp du följer (maj eller juni) och konfirmeras tillsammans med den gruppen.

Upplägg: Du deltar under konfirmandårets träffar samt vid ett helgläger. Som e-konfirmand väljer du vilken grupp du följer. När Gruppen reser till Krakow får du ett ett antal upgifter kopplade till samma tema. Dessa sker både virtuellt och IRL.

Konfirmation: Söndag 20 juni 2021

Kostnad: Gratis

 

Sofia Lökholm

Landvetter Härryda pastorat

vik fritidsledare

Jörgen Magnusson

Landvetter Härryda pastorat

Präst