Yoga med bön

Hit är alla välkomna som längtar efter att göra något för kroppen och själen tillsammans med andra i denna speciella tid. Vi tar hjälp av yogans rörelser och ett tema för att fördjupa oss andligt och kroppsligt.

Yoga med bön leds av yogaläraren Camilla Prenning och lektionerna är gratis, alla är välkomna och allt som behövs är en stabil internetuppkoppling (då yogan sker via Zoom).

Slut för terminen

annat vi tror att du kan vara intresserad av

Pilgrimsvandringar

Pilgrimens sju nyckelord är enkelhet, långsamhet, andlighet, delande, bekymmerslöshet, frihet och tystnad.

Retreat

Genom vår närvaro kommer vi använda vår kreativitet för att möta oss själva. Både i tystnad och i delande kan vi ställa oss frågor som, vem är jag, vad längtar jag efter och vad behöver jag hela? I alla tider har vår kreativitet varit en dörr in till vår egen andlighet och vad vi är födda till att vara. Kom och möt dig själv.

Körer och musik

Att sjunga i kör och spela musik är glädje och alla kan vara med oavsett tidigare erfarenhet. Prova någon av våra körer eller vår musikundervisning för allt ifrån nybörjare till avancerat.