Meny

Vi ställer om

Vi fortsätter att fira gudstjänst - men undviker att samlas. Den här våren ställs vi inför ovanliga utmaningar också när det gäller gudstjänstlivet. Här hittar du information om vad det innebär!

Från den 5 april 2020 och framåt bjuder Landskrona församling inte längre in till gudstjänst fysiskt i kyrkorna. Därmed samlas församlingen inte till vanliga gudstjänster på söndagar, och inte heller under påskfirandet. Vi ska göra allt för att hantera coronavirusutbrottet med största möjliga ansvar för liv och hälsa.

Beslutet berör gäller inte dop-, vigsel-, konfirmation- eller begravningsgudstjänster, där följer vi myndigheternas rekommendationer om samlingar och anpassar antalet efter kyrkornas storlek. Klicka här för mer information!

Församlingens medarbetare kommer att fira en kort gudstjänst (runt 10-15 minuter) med start på utsatt tid där församlingens skulle ha bjudit in till offentlig gudstjänst. Därefter kommer klockorna att återigen ringa och det är möjligt att gå in och tända ljus och ha egen andakt. Öppethållandet är från när gudstjänsten skulle startat och en timme framåt. 

Sofia Albertina kyrka är dessutom öppen för bön och ljuständning under ordinarie öppettider.

Vad händer nu?

Bönen kommer aldrig att tystna. Präst, musiker och vaktmästare kommer att fira gudstjänst på de vanliga tiderna, vi låter kyrkklockorna ljuda över stad och land i Landskrona församling. Vi kommer att be för oss alla och för världen och särskilt för alla drabbade och alla som kämpar mot viruset, men vi gör det bakom stängda dörrar.
Vi ber för att vi snart får samlas till gudstjänst och vilken glädje det blir då!

Fira gudstjänst hemma!

Gudstjänstfirande är grunden för vår kristna identitet. Så vi fortsätter att fira. Samtidigt måste vi undvika att samlas i stora grupper.

Nu finns en agenda för gudstjänstfirande i hemmet.

Den är särskilt framtagen för påskhelgen. Det är en tvåsidig A4 (pdf) för varje dag i påskhelgen. Skriv ut eller läs på din telefon eller dator.

Livesändning från kyrkor under påsken

SVT
Den som på grund av coronaviruset väljer att hålla sig hemma har möjlighet att ta del av påskens gudstjänster hemifrån. SVT kommer att sända Nederluleå kyrkas gudstjänster på långfredagen och påskdagen, samt den katolska påsknattsmässan från St. Peterskyrkan i Rom.

Svenska kyrkan
Hela veckan innan påsk har vi andakter och firar gudstjänster i Uppsala domkyrka. Du kan vara en del av dem via webben. Under helgen direktsänder vi långfredagsgudstjänsten, påsknattsmässan och högmässan på påskdagen.

Lunds domkyrka
I år firar vi en annorlunda Stilla vecka och påskhelg i stora delar av världen – och i Lunds domkyrka. För att nå ut till så många som möjligt, nu när möjligheten att vara på plats i kyrkan är starkt begränsad, har vi valt att livesända tre av våra gudstjänster nu i påsk. Välkommen att följa påskens drama i Lunds domkyrka!

Digitala andakter

Vi lägger ut andakter och musik på vår hemsida och via sociala medier, så att du kan fira gudstjänst från ditt köksbord istället. Följ oss på Facebook eller Instagram!

Eva-Lotta  Grantén

Eva-Lotta Grantén

Landskrona församling

Kyrkoherde, Präst