Utskott 2018–2021

Arbetsutskott

Ledamöter
Sune Karlsson, ordf (posk)
Marie Rudolfsson, 1:a vice ordf (posk)
Marie Nielsén, 2:a vice ordf (s)
Eva-Lotta Grantén, kh (op)

Ersättare
Irene Kunosson (posk)
Ann-Marie Andersson (s)

kyrkogårdsutskottet

Ledamöter
Eva Engkvist, ordf (posk)
Irene Kunosson, 1:a vice ordf (posk)
Lars Callmer (posk)
Stig Hansson, 2:a vice ordf (s)
Anna Jönsson (s)

Ersättare
Rune Kronvall (posk)
Inga-Lill Isgren (posk)
Claes Glader (s)