Skepp O´hoj kyrka

Vart vi styr vår skuta är det fantasin som sätter gränser för!

Söndag 13 september i borstahusens kapell
SÖNDAG 18 oktober I BORSTAHUSENS KAPELL
SÖNDAG 15 november I BORSTAHUSENS KAPELL

10.30 FRI LEK OCH PYSSEL
11.00 GUDSTJÄNST FÖR BARN MED FAMILJ
11.45 LUNCH
12.15-13.00 FRI LEK