Foto: Tomas Fiorentino Villarreal

Särskilda instruktioner vid användning av tvagningsrummet, minnesrummet och vid gravplats.

Med anledning av Corona/Covid-19

TVAGNINGSRUMMET

  •  Använd alltid skyddsutrustning såsom långärmade skyddsförkläden, nitrilhandskar, visir, skyddsglasögon, munskydd enligt myndigheternas anvisningar.
  • Handsprit ska användas före och efter.
  • Max. tre personer får vara i rummet samtidigt.

MINNESRUMMET

  • Max fem personer får vara i rummet samtidigt.
  • Handsprit ska användas före och efter besök i minnesrummet.

VID GRAVPLATS

  • Vänligen begränsa antalet deltagare så mycket som möjligt.
  • Tänk på att hålla avstånd mellan varandra.
  • Vid sänkning av den avlidne får endast sex personer stå framme vid graven samtidigt.
  •  Vid höljning av grav får endast sex personer vara framme vid graven samtidigt.
  • Vänligen respektera eventuella avspärrningar

Har du frågor? Kontakta mig!

Sten Frederiksen

Sten Frederiksen

Landskrona församling

Kyrkogårdsmästare