Pilgrimsvandringar

Pilgrimens sju nyckelord är enkelhet, långsamhet, andlighet, delande, bekymmerslöshet, frihet och tystnad.

Med anledning av Corona / Covid -19

Vi får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19. Klicka här för mer information!

Pilgrimens sju nyckelord är enkelhet,långsamhet, andlighet, delande, bekymmerslöshet, frihet och tystnad.

Att vara ”här och nu” är en av vandringens stora förtjänster och på en pilgrimsvandring gör vi en yttre och en inre vandring mot den närvaron som finns i det som är. Anledningen till att göra en pilgrimsvandring är inte bara religiös utan lika ofta finns det andra skäl. Hos många finns en längtan att ta en paus från vardagens stress och tidsstyrda tillvaro. Att i lugn och ro ta sig framåt till fots gör ofta att tankar som snurrar i huvudet stannar av.

Välkommen att vandra tillsammans med oss. Vi vandrar ca 3 km och äter sedan vår medhavda fika. Vi går i alla väder och med lyktor när mörkret har fallit. 

Vi samlas vid Bengt-Hugos Gatukök, Lilla-Olas väg 31.

Vi vandrar:

  • Lördag 7 november 9.30-11.30
  • Lördag 5 december 9.30-11.30
  • Lördag 23 januari 9.30-11.30
  • Lördag 13 februari 9.30-11.30
  • Lördag 13 mars 9.30-11.30

 

Ingen anmälan krävs, kostnadsfritt

 

Har du frågor? Kontakta mig!

Charlotte Winther

Charlotte Winther

Präst, Komminister

Andra saker som vi tror att du gillar