Överlevnadskursen

Vill du bli bättre på att hantera pressen i ditt liv? Vill du lära dig mer om dig själv? Kanske behöver du nya tips på hur man överlever i vildmarken och i livet i stort?

Livet består av en mängd prestationskrav, sociala krav, fysiska krav, utseende, krav från samhället, utbildning, boende, arbete och egna inre skapade krav. Detta leder lätt till känslan av att inte räcka till, att inte nå upp till önskade nivåer. Lägg till händelser som skakar om livet, separationer, skilsmässa, förlust av nära, förlust av arbete, och känslan av att vara i själslig ensamhet. Tillsammans skapar dessa krav och händelser stress och press. För att hantera det behöver man överlevnadsstrategier, som människa stärks man av känslan av att kunna klara sig i såväl vildmarken som i livet.

Välkommen att anmäla dig till Svenska kyrkans Överlevnadskurs!

Presentation av kursen

Under månaderna april-maj 2022 arrangeras en kursen i överlevnad. Till skillnad från andra kurser av liknande slag omfattar kursen såväl fysisk överlevnad som mental och andlig. Kurstillfällena innefattar frukost, kortare fysisk aktivitet, föreläsning och avslutande samling. Utöver de vanliga träffarna innefattar kursen också en överlevnadshelg då vi cyklar Skåne runt. Kost och logi ingår i anmälningsavgiften. Eftersom kursen bygger på en progression vill vi att deltagarna ska kunna närvara vid varje kurstillfälle.


Kursen riktar sig, denna gång, till män i åldersgruppen 25-45 år. Att den enbart är för män beror på att det sociala samspelet är centralt för kursen och det blir annorlunda i en grupp med enbart manliga deltagare. Kursen förväntas att ge ökad självkännedom samt kunskap om överlevnadsstrategier och nya bekantskaper. I kursen betonas människan och hennes situation som en helhet och därför ligger inte fokus enbart på fysisk överlevnad utan även på förmågan att hantera själsliga och andliga aspekter av livet.

Kursen fick mig att inse vad som är viktigt i livet, både dåligt och kroppsligt. En kort resa som gav fantastiskt mycket.

Johan, 26 år

Ledarna

Kursen leds av företrädare för Svenska kyrkan med hjälp av föreläsare från Försvarsmakten och organisationen Suicide Zero.

  • Malin Pihlgren, präst, överlevare, teaterapa.
  • Patrik Rönnkvist, major, företagsledare, medmänniska.
  • David Westerholm, musiker, långcyklare, språkfantast.

Jag har fått nya vänner. Kursen har gett mig en möjligheten att diskutera de riktigt stora och existensiella frågorna med andra som ger mig värdefulla insikter. Jag har lärt mig att överleva

Gustav

Kursens träffar

  • 9 april 9.00-13.00 i Borstahusens kapell
  • 24 april 9.00-13.00 i Borstahusens kapell
  • 7 maj 9.00-13.00 i Borstahusens kapell
  • 13-15 maj Överlevnadshelg (Fredag 17.00 till Söndag ca. 17.00)
  • 22 maj 9.00-13.00 i Kyrkans hus, Artillerigatan 2

Alla människor borde någon gång i livet fundera över om jag lever som jag själv vill eller efter de förväntningar som andra har på mig. Kursen ger stöd och perspektiv som kan hjälpa dig framåt i de tankarna.

Björn, 41 år

Deltagare

Kursen är för dig som är man i 25-45års åldern och som vill hitta sätt att kunna överleva tillvaron.

Du behöver kunna ta ansvar för dig själv och medlemmar i gruppen. Du behöver tillgång till cykel och kunna cykla länger sträckor med packning. 

Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan för att delta.

Kursen gav mitt ett sammanhang där jag kunde prata öppet om mina vardagsbekymmer.

Anmälan 

Senast 7 mars

I anmälan ska du skriva en kortare presentation av dig själv och varför du vill gå kursen. Efter anmälan kommer du först få ett automatsvar och sedan återkommer vi den 11 mars om du fått plats på kursen.

Deltagarantalet är 8 personer

Deltagaravgift 500kr, betalas i samband med första kurstillfället.
I avgiften ingår kostnad för mat vid kurstillfällena, föreläsningar och mat och logi under överlevnadshelgen.

Gör anmälan här!