Granris

Arbetet med att lägga granris på gravplatserna har påbörjats.