Eldningsförbud

Nyhet Publicerad

Kyrkogårdsförvaltningen vill uppmärksamma våra kyrkogårdsbesökare på att kommunens bestämmelser om eldningsförbud gäller också på kyrkogårdarna. När det är eldningsförbud, det vill säga då öppen eld inte får förekomma, är det inte heller tillåtet att tända ljus på kyrkogården.