Bevattning

Från och med den 3 april finns det möjlighet att ta vatten från serviceplatserna runt om på Landskrona samtliga kyrkogårdar. I övrigt går det alltid att ta vatten från utkastaren på ekonomibyggnadens fasad på Landskrona kyrkogård.