Aggressiv buxbomssjuka i kvarter 12

Under sommaren 2018 hittade vi de första angreppen av buxbomssjuka på Landskrona kyrkogård. Vi provar en ny metod för att komma till rätta med spridningen av buxbomssjukan. Genom att på olika sätt behandla jorden så att plantornas rötter får en miljö som liknar den som finns i naturen vill vi stärka plantorna och de goda mikroorganismerna kring rötterna. Läs mer om metoden här.

Den aggressiva buxbomssjukan som orsakas av svampen Cylindroclaudium buxicola har orsakat stor skada på många kyrkogårdar, trädgårdar och parker. Det finns i dag inga kända metoder att stoppa spridningen. Importerade plantor har ofta behandlats med fungicider, bekämpningsmedel mot svampar. Medlet har en tillfällig hämmande verkan på svampen men de dödar inte svampen, däremot ser växterna symptomfria ut tills fungiciderna slutat verka. På det sättet sprids svampen från plantskolorna till planteringarna. Att fortsätta behandlingen med de giftiga fungiciderna i planteringarna är inte ett hållbart alternativ.

För att hindra införsel av buxbomssjukan köper Landskrona kyrkogårdsförvaltning inte längre in buxbomsplantor.

 

Växter i naturen klarar ofta av angrepp av olika växtskadegörare på ett bättre sätt än växter i odling. För att bli motståndskraftiga behöver växterna tillgång till bland annat ljus, syre, koldioxid, vatten och en balanserad tillgång till näringsämnen. I ett naturligt kretslopp bryter olika mikroorganismer i jorden ner bland annat växtrester och små partiklar av mineraler till näringsämnen och gör dem tillgängliga för växterna. Mikroorganismerna bygger också upp jordens struktur vilket binder ihop jordens små partiklar och skapar porositet så att jordens förmåga att ta emot och hålla vatten ökar, syre kan komma ner i jorden och växtrötterna får plats att växa. Mikroorganismerna hjälper också att stoppa angrepp av växtskadegörare.

I de flesta odlingsjordar saknas i dag det naturliga kretsloppet, bekämpningsmedel och konstgödsel har förödande och långvarig effekt på jordens mikroorganismer vilket resulterat i krympande matjordslager med dålig struktur och näringsämnen i obalans. Växterna vi odlar får inte tillgång till bland annat de näringsämnen som de behöver för att klara angrepp av växtskadegörare vilket lett till ökad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel.

 

Landskrona kyrkogårdsförvaltning använder inte längre kemiska bekämpningsmedel och vi håller på att fasa ut konstgödslingen. Vi provar också en metod för att återföra mikroorganismer och få en bättre balans på näringsämnen i våra jordar. Målet är först och främst att hindra buxbomssjukan att sprida sig på våra kyrkogårdar och begravningsplatser genom att skapa bättre förutsättningar för växterna och mikroorganismerna i jorden att klara av angrepp av växtskadegörare. Som bonuseffekt förbättrar vi livsmiljön för de andra växterna också och ökar jordens förmåga att binda koldioxid. Som försöksyta för den nya metoden har vi valt kvarter 12 på Landskrona kyrkogård. För att hjälpa jordens mikroorganismer på traven städar vi inte undan höstlöven i kvarter 12, vi väntar med det till våren.

 

Har ni frågor? Kontakta gärna oss!

Sten Frederiksen

Sten Frederiksen

Landskrona församling

Arbetsledare, kyrkogård