Vi ber med och för varandra

Varje vardag 12.00 på enskild plats

Bibelläsning (välj en av texterna)

Joh 14:1
Jesus sade: ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. ​eller

2 Tim 1:7
Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.

Bön

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.

I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

I Jesu namn.
Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
Utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.

Amen

Välsignelsen

Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn, Amen