Med anledning av Corona / Covid -19

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19. Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet.

Församlingens Riktlinjer med anledning av Corona /Covid-19

I Landskrona församling vill vi ta hänsyn till varandra och undvika smittspridning. Just nu är vi extra försiktiga med anledning av Corona/Covid-19 och kommer att följa myndigheternas direktiv och riktlinjer. Nedan hittar du mer information om respektive del av vår verksamhet.

Allmän och offentlig sammankomst

Från och med den 24 november 2020 förbjuder regeringen allmänna och offentliga sammankomster som samlar fler än 8 personer.

Under respektive rubrik finns information om hur detta påverkar firande av gudstjänst och våra övriga verksamheter.

Gudstjänst och mässa

Från och med 1 april 2021 finns det återigen möjlighet att fira gudstjänst i våra kyrkor. 

Då gudstjänst räknas som en offentlig sammankomst och därför får endast 8 personer medverka under tillfället. Tillsammans med polismyndigheten har Sveriges biskopar beslutat att ”8-personersgränsen” enbart gäller medverkande och inte tjänstgörande (präst, musiker och vaktmästare) vid gudstjänst.

NATTVARD

Från och med 1 april kommer vi att erbjuda nattvard varje torsdag i Sofia Albertina från  18.30

Om fullsatt 

Om antalet besökare är fullsatt (8 personer exkl. personal) finns det möjlighet att anmäla sig på en lista för att efter huvudgudstjänsten kunna medverka på en kortare andakt. 

Livesända gudstjänster

Samtliga gudstjänster i mars kommer att livesändas i helhet varje söndag 10.00 på vår Facebooksida ”Svenska kyrkan i Landskrona”.

Gudstjänsterna sänds från en annan kyrka än de öppna gudstjänsterna. Observera att ändringar kan komma att ske.

Gudstjänsterna som livesänds under april och maj

 • 11 april 10.00,  Högmässa från Sofia Albertina kyrka
 • 18 april 11.00,  Skepp O'hoj gudstjänst från Borstahusens kapell
 • 25 april 16.00, Gudstjänst från Ottarps kyrka
 • 2 maj 15.00, Johannesmässa från S:t Johannes kyrka
 • 9 maj 10.00,  Högmässa från Sofia Albertina kyrka
 • 16 maj 11.00,  Skepp O'hoj gudstjänst från Borstahusens kapell
 • 23 maj 11.00, Gudstjänst från S:t Ibbs kyrka
 • 30 maj 10.00,  Högmässa från Sofia Albertina kyrka
   

Öppen kyrka

Samtliga kyrkor håller öppet under tid för ordinarie gudstjänst med möjlighet till ljuständning. För datum och tider se vår kalender.

Sofia Albertina kyrka är öppen för bön och ljuständning under ordinarie öppettider (dagligen 12.00-16.00). 

Äldreboenden

Med inrådan på både Folkhälsomyndigheten och Landskrona stads riktlinjer har andakter på äldreboenden har ställts in tillsvidare.

Öppet i församlings- och kyrkogårdsexpeditionen

Båda expeditionerna stänger för personbesök, men håller öppet för leverans och bud. Besökare kan istället kontakta expeditionerna via telefon eller e-post. Öppettiderna är 10.00-12.00 och 13.00-15.00 för både kyrkogårds- och församlingsexpeditionen. 

Diakoni

Diakonimottagningen

Diakonimottagningen har öppet som vanligt för besök. För den som önskar samtala utomhus finns detta som alternativ.

Det går också bra att boka enskilda samtal andra tider under veckan.

OBS! I nya lokaler i Kyrkans hus på Artillerigatan 2 (mitt emot det gamla huset)

Marie Branting, Diakon
0418 574 21, marie.branting@svenskakyrkan.se

Cheryl French, Diakon
0418-574 07, cheryl.french@svenskakyrkan.se

Matkassen och klädförrådet

På grund av rådande omständigheter kommer matkassen och klädförrådet hålla stängt tills vidare. Vid akuta behov vänligen kontakta någon av våra diakoner Marie Branting eller Cheryl French.

Verksamheter

All fysisk församlingsverksamhet pausas fram till den sista februari. Detta kan komma att förlängas. Se alternativa verksamheter nedan:

Alternativa verksamheter

Barnvagnspromenader

Till och med maj (med ev. förlängning) erbjuder vi barnvagnspromenader två gånger i veckan. Då vi enbart får vara 8 personer enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer krävs anmälan.

Onsdagar 10.00-11.00 med samling vid Kyrkans hus (Artillerigatan 2)
Torsdagar 10.00-11.00 med samling utanför Familjecentralen Tellus (Idrottsvägen 16)

Anmälan görs till: linda.callmer@svenskakyrkan.se

Lunchmusik på webben

Våra lunchkonserter sändas live via Facebooksidan “Svenska kyrkan i Landskrona” varje onsdag 12.10-.12.30 med start 20 januari.
Det kommer även vara möjligt att se konserterna i efterhand via vår hemsida.

Onsdagar 12.10-12.30 via ”Svenska kyrkan i Landskrona” på Facebook.

Länk till ”Lunchmusik på webben” via vår hemsida.

Pilgrimsvandring tillsammans och på egen hand

 • 13 mars 9.30-11.30 Samling vid Bengt-Hugos kiosk i Lill-Olas
 • 17 april 9.30-11.30 Samling vid Bengt-Hugos kiosk i Lill-Olas

Via länken nedan kan du ta del av vägen för att gå den själv eller tillsammans med någon ur ditt hushåll. Det går också bra att använda sig av den nedladdningsbara kartan.

Vandringen är ungefär 3 kilometer och tar i pilgrimstakt cirka två timmar. Lycka till!

Digital/nedladdningsbar karta och instruktioner hittar du via denna länk!

Yoga med bön

Hit är alla välkomna som längtar efter att göra något för kroppen och själen tillsammans med andra i denna speciella tid. Vi tar hjälp av yogans rörelser och ett tema för att fördjupa oss andligt och kroppsligt.

Yoga i kyrkan leds av yogaläraren Camilla Prenning och lektionerna är gratis, ingen föranmälan behövs.

Alla är välkomna och allt som behövs är en stabil internetuppkoppling.
Mer instruktioner får du efter anmälan.

Tisdag 23 mars 18.00-19.00 via Zoom
Tisdag 13 april 18.00-19.00 via Zoom
Tisdag 4 maj 18.00-19.00 via Zoom

Observera!

Länken till Zoom ändras vid varje tillfälle. Du måste därför anmäla dig inför varje gång. Senast att anmäla sig är 23 mars 17.00, 13 april 17.00 och 4 maj 17.00.

Anmälan görs via denna länk!

Evenemang

Samtliga planerade musik och kulturevemang är tyvärr inte möjliga att genomföra med publik under de införda begränsningarna. Vissa av våra evenemang kan därför komma att ske digitalt istället. 

Information om respektive evenemang hittar du i vår kalender eller under rubriken ”Musik och kultur”.

 

Dop, konfirmation, vigslar och begravningar

Observera att dop och vigsel är gudstjänster och räknas därför som offentliga sammankomster. Det innebär att endast 8 personer får medverka, exklusive präst, musiker och vaktmästare när de nya riktlinjerna träder i kraft den 24 november. 

Antal medverkade vid begravningsgudstjänst eller urnsättning

Från den 24 november 2020 finns det nya riktlinjer kring maxantalet som får samlas vid allmänna och offentliga sammankomster. Begravning och urnsättning i Svenska kyrkans ordning räknas som en offentlig sammankomst, men ses som ett undantag av Regeringen. Därmed tillåts upp till 20 deltagare exklusive medverkande om lokaler och andra förutsättningar medger det. 

I Landskrona församling har ett lokalt beslut tagits där upp till 20 personer plus tjänstgörande tillåts att medverka vid begravningceremoni, oavsett religionstillhörighet.

Max 15 personer, plus personal

 • S:t Jakobs kapell
 • Kapell Ankaret

Max 20 personer, plus personal

 • Borstahusens kapell
 • S:t Ibbs kyrka
 • Sofia Albertina kyrka
 • S:t Johannes kyrka
 • Härslövs kyrka
 • Ottarps kyrka
 • Utomhus

Dop

Tillsammans med polismyndigheten har Sveriges biskopar beslutat att ”8-personersgränsen” enbart gäller medverkande och inte tjänstgörande (präst, musiker och vaktmästare) vid dop.

Många frågar om hur dopet kommer bli. Kan och får vi bjuda in alla gäster som vi planerat? Kan vi omboka med kort varsel om myndigheterna ger andra direktiv?

Det går att lösa ett dop på flera olika sätt när det inte riktigt blir som planerat.

Mindre dop

Ett mindre dop på planerat datum med endast närmast anhöriga. Kanske har ni själva möjlighet att dela stunden genom era digitala kanaler, med dem som inte kan vara med? Ring vår församlingsexpedition för information om digital närvaro!

Boka om

Det finns också möjlighet att boka om dopet. Detta är kostnadsfritt och görs via vår församlingsexpedition.

Konfirmation

Samtliga konfirmationsgrupper får information om den fortsatta konfirmandundervisningen via ansvarig präst.

Vigsel

Tillsammans med polismyndigheten har Sveriges biskopar beslutat att ”8-personersgränsen” enbart gäller medverkande och inte tjänstgörande (präst, musiker och vaktmästare) vid vigsel.

Det finns många olika alternativ, kontakta oss så kan ni planera både det juridiska, det praktiska och det festliga. Kyrkan är till för er.

Det går att lösa ett bröllop på flera olika sätt när det inte riktigt blir som planerat.

Kyrklig vigsel (mindre)

En mindre vigsel på planerat datum, men med få gäster – kanske bara du och din partner? När det sedan känns tryggt för äldre och yngre bokar ni en ”förnyelse av vigsellöften” i kyrkan. Kanske har ni själva möjlighet att dela stunden genom era digitala kanaler, med dem som inte kan vara med? Ring vår församlingsexpedition för information om digital närvaro!

Förnyelse av vigsellöften

Svenska kyrkan har inga särskilda ritualer för förnyelse av äktenskapslöften. Det innebär att ni har stor frihet att själva utforma ceremonin så att den passar just er. Kontakta oss så kan vi hjälpa er med den utformningen. Det går bra att göra den likt en kyrklig vigsel så att era gäster känner att de också varit med om er stora dag.

Boka om

Det finns också möjlighet att boka om er vigsel. Detta är kostnadsfritt och görs via vår församlingsexpedition.

Begravning

Begravningen för en nära anhörig är ett viktigt steg i sorgeprocessen. När begravningen skjuts fram, skjuter man också fram ett viktigt avslut och en start för sorgebearbetningen. Idag ser vi hur begravningar bokas av och skjuts upp på obestämd framtid. Många vill undvika stora samlingar och många äldre kan inte vara med - vilket är fullt begripligt. Men med tanke på att dagens begränsningar förmodligen kommer att kvarstå under längre tid, vill Landskrona församling ändå råda dig att inte skjuta upp begravningen.

Antal medverkade vid begravningsgudstjänst eller urnsättning

Från den 24 november 2020 finns det nya riktlinjer kring maxantalet som får samlas vid allmänna och offentliga sammankomster. Begravning och urnsättning i Svenska kyrkans ordning räknas som en offentlig sammankomst, men ses som ett undantag av Regeringen. Därmed tillåts upp till 20 deltagare exklusive medverkande om lokaler och andra förutsättningar medger det. 

I Landskrona församling har ett lokalt beslut tagits där upp till 20 personer plus tjänstgörande tillåts att medverka vid begravningceremoni, oavsett religionstillhörighet.

Max 15 personer, plus personal

 • S:t Jakobs kapell
 • Kapell Ankaret

Max 20 personer, plus personal

 • Borstahusens kapell
 • S:t Ibbs kyrka
 • Sofia Albertina kyrka
 • S:t Johannes kyrka
 • Härslövs kyrka
 • Ottarps kyrka
 • Utomhus

Hur kan begravningen då genomföras?

Närmast anhöriga
En begravning kan ske också med bara de närmaste anhöriga närvarande. ­­­Prata med din begravningsbyrå om hur du kan gå tillväga.

Livesänd eller inspelad ceremoni
För digital närvaro vid ceremoni rekommenderar Svenska kyrkan anhöriga att sända live via privat uppkoppling till de anhöriga som inte kan medverka. Privat uppkoppling kan vara exempelvis Facetime, Skype eller via en sluten grupp på Facebook.

Under ceremonin kan Landskrona församling kostnadsfritt erbjuda stativ och hållare för mobilkamera, mikrofon som fungerar till Iphone, samt WiFi.

Det är alltså du som anhörig som ansvarar för att sändningen inte sprids utanför det slutna sällskapet. Annars gäller upphovsrättsliga regler och GDPR-regler som gör att viss musik inte kan spelas, samt att tillstånd från medverkande i ceremonin måste ges skriftligt.

Minnesstund eller minnesgudstjänst
Det finns möjlighet att ha en begravning med enbart närmast anhöriga och sedan ordna en minnesgudstjänst vid ett senare tillfälle.

Akt med urna
En avliden måste enligt svensk lag kremeras eller gravsättas inom 30 dagar. Har ni valt kremering finns det möjlighet att ha akt med urna vid ett senare tillfälle.

Vid ombokning av begravning

Vid ombokning av begravning finns det särskilda regler som måste följas. Har du frågor angående detta är det bra om du  kontaktar församlingsexpeditionen (för kristen eller borgerlig ordning) eller kyrkogårdsexepedtionen (för muslimsk eller annan ordning). Du hittar mer information om hur begravning går till här!

Särskilda instruktioner vid användning av tvagningsrummet, minnesrummet och vid gravplats.

Mer information  hittar du via denna länk. 

Samtal med präst

Samtal inför förrättning kan ske via telefon eller facetime om så önskas.

Vi kommer inte längre ha en sjukhuspräst som har fasta tider på sjukhuset. Istället kommer präst att finnas tillgängligt via telefon. Det kommer även finnas möjlighet till enskilt själavård i särskilda fall. Prata med sjukhuspersonalen så kan de hjälpa dig med kontakt!

Städrutiner i våra lokaler

Utökade städrutiner kommer att finnas för samtliga offentliga lokaler. Det kommer även finnas handsprit och desinfektionsservetter tillgängligt.

Känner du oro?

Många ­frågor eller oro som kan uppstå pga Corona-viruset. Vem du än är och vad du än är i för livssituation är du alltid välkommen till oss för att prata. Du behöver inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan.

Präst i Sofia Albertina kyrka

Varje dag mellan 12.00-16.00 finns det möjlighet att samtala med någon av våra präster i Sofia Albertina kyrka. Du behöver inte boka tid, prästen finns i kyrkan under hela öppettiden. 

Jourhavande präst

Vardagar 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Behöver du någon att prata med så ring 0418-574 00 varje helgfri vardag mellan 10.00-12.00 och 13.00-15.00, så ordnar vi med att du blir uppringd av en präst eller diakon.

Varje kväll/natt mellan 17.00-08.00 kan du också prata med en präst inom Svenska kyrkan. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Det finns också möjlighet att ta kontakt via chatt eller brev.  Här kan du läsa mer om jourhavande präst.

Helger 09.00-17.00
Under helger finns det möjlighet att prata med en av våra församlingspräster via telefonnummer 0418- 574 65. Alla präster har tystnadsplikt och det du berättar stannar mellan dig och prästen. Inga samtal spelas in. Vår präst finns tillgänglig lördag till söndag/helgdagar 09.00–17.00.

 

Vi kan alla hjälpas åt

Vi kan tillsammans förbättra beredskapen och hindra spridning av Coronaviruset.

Gud, vi oroas för den pandemi som nu pågår. Vi ber för vår värld; din skapelse. Hjälp oss till kloka beslut och överväganden. Ge kraft och vishet till alla som arbetar med sjukvård och begränsning av smittan. Var nära alla som smittats och är sjuka i denna och andra sjukdomar. Kom med din läkande kraft och ge styrka. Vi ber också för alla som av olika skäl är rädda för smittan. Hjälp oss att se varandra och vara ett stöd för varandra. Låt denna omsorg bli bestående så att vi alla växer till i vår ambition att vara förvaltare av din skapelse. Amen

Biskop Johan, Lunds stift
 • Tänk på handhygienen: tvätta händerna med tvål och vatten och peta dig inte i näsa/mun/ögon
 •  Håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens och UD:s webbsidor och appar.
 • Stanna hemma om du tillhör en riskgrupp eller har följande symptom: hostar, är förkyld, har feber, har ont i kroppen

Råden kommer att uppdateras i enlighet med myndigheternas rekommendationer och riktlinjer från Svenska kyrkan på nationell nivå.

Eva-Lotta Grantén

Eva-Lotta Grantén

Landskrona församling

Kyrkoherde, Präst

Andra saker som vi tror att du kan vara intresserad av