Med anledning av Corona / Covid -19

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19. Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet.

Församlingens Riktlinjer med anledning av Corona /Covid-19

I Landskrona församling vill vi ta hänsyn till varandra och undvika smittspridning. Just nu är vi extra försiktiga med anledning av Corona/Covid-19 och kommer att följa myndigheternas direktiv och riktlinjer. Församlingens verksamheter och konserter kan komma att ställas in och vi uppmanar därför alla att följa den information som går ut från församlingen. Nedan hittar du mer information om respektive del av vår verksamhet.

Allhelgonahelgen

På grund av de rådande omständigheterna är minnesgudstjänsten i Sofia Albertina kyrka inställd och ersatt av mindra andakter i S:t Johannes kyrka fredagen den 30 oktober 15.30 och 16.30.

Det kommer inte att ske någon tänding av pilträdet under alla helgons dag. 

Tider för övriga gudstjänster samt öppettider för kyrkor och kyrkogårdar finns här!

Vi hjälper dig att tända ett ljus

Om du inte själv har möjlighet att ta dig till en kyrkogård under allhelgonahelgen hjälper vi dig att tända ett ljus. 

Ljuset och tjänsten är kostnadsfri och beställs via formulär (som du hittar här) eller via vår Kyrkogårdsexpedition på 0418-574 50 (öppet helgfria vardagar 10.00-12.00 och 13.00-15.00). När ljuset är tänt skickar vi en bild till dig via sms. 

Vi behöver din beställning senast den 26 oktober.

Gudstjänst och mässa

Från den midsommarveckan (19 juni 2020) finns det återigen möjlighet att fira gudstjänst i Landskronas kyrkor. Folkhälsomyndighetens rekommendationer på max 50 personer gäller och i vissa kyrkor har man ytterligare anpassat antal besökare efter kyrkans storlek (se högre upp på sidan).

Församlingen kommer att fortsätta med de digitala andakterna för de som inte kan/vill delta fysiskt i kyrkan.

Sofia Albertina kyrka är dessutom öppen för bön och ljuständning under ordinarie öppettider (dagligen 12.00-16.00).

Med inrådan på både Folkhälsomyndigheten och Landskrona stads riktlinjer har andakter på äldreboenden har ställts in tillsvidare.

Öppet i församlings- och kyrkogårdsexpeditionen

Båda expeditionerna stänger för personbesök, men håller öppet för leverans och bud. Besökare kan istället kontakta expeditionerna via telefon eller e-post. Öppettiderna är 10.00-12.00 och 13.00-15.00 för både kyrkogårds- och församlingsexpeditionen. 

Diakoni

Diakonimottagningen

Diakonimottagningen öppnar igen som vanlig den 1 september. För den som önskar samtala utomhus finns detta som alternativ, men det går också bra att prata inomhus med skydd. 

OBS! I nya lokaler i församlingshemmet på Artillerigatan 2 (mitt emot det gamla huset)

Marie Branting, Diakon
0418 574 21, marie.branting@svenskakyrkan.se

Eva Persson, Diakoniassistent
0418-574 07, eva.persson3@svenskakyrkan.se

Matkassen och klädförrådet
Matkassen och klädförrådet kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt. Samtliga av våra volontärer använder handskar och handsprit. Gällande Matkassen så kommer våra volontärer att packa färdiga matkassar som sedan delas ut för att minska risken för smittspridning. I klädförrådet släpper vi endast in ett fåtal personer i taget för att minska eventuell smittspridning.

Verksamheter

Barn och familjeverksamhet
På grund av den ökande smittspridningen har vi bestämt oss för att följa Landskrona stads beslut om att pausa öppna verksamheter inom barn och familj för att begränsa eventuell smittspridning.

Detta gäller från idag och till och med den 1 november, med eventuell förlängning.
Vi kommer istället att erbjuda barnvagnspromenad från och med imorgon onsdag 21 oktober. Samling utanför församlingshemmet klockan 10.00.

OBS! V.44 är det Höstlov och alla våra verksamheter är stängda, trots tidigare info som getts.

Övriga verksamheter
Under hösten bjuder vi återigen in till våra ordinarie verksamheter med restriktioner kring bland annat anmälan samt antal deltagare. Information om vad som gäller hittar du vid respektive verksamhet.

I samtliga verksamhetslokaler finns handsprit, desinfektionsservetter samt möjlighet att hålla avstånd.

Vissa verksamheter är fortsatt pausade, dessa är:

 • Babyrytmik
 • Borstahusens öppna träffar
 • Härslövs- och Ottarps Lekmannakår
 • Kören Rediviva
 • Sofia Albertina Oratoriekör

Våra diakonala verksamheter som Matkassen och Klädförrådet kommer också fortsätta vara öppna.

Sofia Albertina kyrka är öppen dagligen mellan 12.00-16.00 för dig som vill tända ljus och be.

Vi ber för att denna svåra tid snart är över och att vi återigen ska kunna samlas som vanligt.

Evenemang

Från och med midsommarveckan finns det möjlighet att besöka våra konserter och andra evenemang. Du hittar samtliga konserter här!

 

Dop, konfirmation, vigslar och begravningar

Observera att dop, vigsel och begravning är gudstjänster och räknas därför som offentliga sammankomster. Det innebär att vi måste anpassa antalet medverkade till storlek på kyrka, detta inkluderar präst, musiker, begravningsentreprenör etc.

Max 15 personer, plus personal

 • S:t Jakobs kapell

Max 30 personer, plus personal

 • Borstahusens kapell

Max 45 personer, plus personal

 • Sofia Albertina kyrka
 • S:t Johannes kyrka
 • Härslövs kyrka
 • Ottarps kyrka
 • S:t Ibbs kyrka

Dop

Många frågar om hur dopet kommer bli. Kan och får vi bjuda in alla gäster som vi planerat? Kan vi omboka med kort varsel om myndigheterna ger andra direktiv?

Det går att lösa ett dop på flera olika sätt när det inte riktigt blir som planerat.

Mindre dop
Ett mindre dop på planerat datum med endast närmast anhöriga. Kanske har ni själva möjlighet att dela stunden genom era digitala kanaler, med dem som inte kan vara med? Ring vår församlingsexpedition för information om digital närvaro!

Dop hemma
Det är också möjligt att ha ett mindre dop hemma eller utomhus, om man har anhöriga som inte vill ta sig till kyrkan. Prata med din präst om vad som är möjligt.

Boka om
Det finns också möjlighet att boka om dopet. Detta är kostnadsfritt och görs via vår församlingsexpedition.

Konfirmation

I samband med den rådande situationen kommer samtliga konfirmationer under våren att ske enbart inom gruppen, dvs. inga andra besökare. Under hösten kommer församlingen istället fira en Sändningsmässa (som blir som en vanlig konfirmation) där anhöriga kan delta. 

Konfirmander och deras familj har blivit kontaktade av ansvarig präst.

Vigsel

Det finns många olika alternativ, kontakta oss så kan ni planera både det juridiska, det praktiska och det festliga. Kyrkan är till för er.

Det går att lösa ett bröllop på flera olika sätt när det inte riktigt blir som planerat.

Kyrklig vigsel (mindre)
En mindre vigsel på planerat datum, men med få gäster – kanske bara du och din partner? När det sedan känns tryggt för äldre och yngre bokar ni en ”förnyelse av vigsellöften” i kyrkan. Kanske har ni själva möjlighet att dela stunden genom era digitala kanaler, med dem som inte kan vara med? Ring vår församlingsexpedition för information om digital närvaro!

Förnyelse av vigsellöften
Svenska kyrkan har inga särskilda ritualer för förnyelse av äktenskapslöften. Det innebär att ni har stor frihet att själva utforma ceremonin så att den passar just er. Kontakta oss så kan vi hjälpa er med den utformningen. Det går bra att göra den likt en kyrklig vigsel så att era gäster känner att de också varit med om er stora dag.

Boka om
Det finns också möjlighet att boka om er vigsel. Detta är kostnadsfritt och görs via vår församlingsexpedition.

Begravning

Begravningen för en nära anhörig är ett viktigt steg i sorgeprocessen. När begravningen skjuts fram, skjuter man också fram ett viktigt avslut och en start för sorgebearbetningen. Idag ser vi hur begravningar bokas av och skjuts upp på obestämd framtid. Många vill undvika stora samlingar och många äldre kan inte vara med - vilket är fullt begripligt. Men med tanke på att dagens begränsningar förmodligen kommer att kvarstå under längre tid, vill Landskrona församling ändå råda dig att inte skjuta upp begravningen.

Hur kan begravningen då genomföras?

Närmast anhöriga
En begravning kan ske också med bara de närmaste anhöriga närvarande. ­­­Prata med din begravningsbyrå om hur du kan gå tillväga.

Minnesstund eller minnesgudstjänst
Det finns möjlighet att ha en begravning med enbart närmast anhöriga och sedan ordna en minnesgudstjänst vid ett senare tillfälle.

Akt med urna
En avliden måste enligt svensk lag kremeras eller gravsättas inom 30 dagar. Har ni valt kremering finns det möjlighet att ha akt med urna vid ett senare tillfälle.

Vid ombokning av begravning
Vid ombokning av begravning finns det särskilda regler som måste följas. Har du frågor angående detta är det bra om du  kontaktar församlingsexpeditionen (för kristen eller borgerlig ordning) eller kyrkogårdsexepedtionen (för muslimsk eller annan ordning). Du hittar mer information om hur begravning går till här!

Samtal med präst

Samtal inför förrättning kan ske via telefon eller facetime om så önskas.

Vi kommer inte längre ha en sjukhuspräst som har fasta tider på sjukhuset. Istället kommer präst att finnas tillgängligt via telefon. Det kommer även finnas möjlighet till enskilt själavård i särskilda fall. Prata med sjukhuspersonalen så kan de hjälpa dig med kontakt!

Städrutiner i våra lokaler

Utökade städrutiner kommer att finnas för samtliga offentliga lokaler. Det kommer även finnas handsprit och desinfektionsservetter tillgängligt.

Känner du oro?

Många ­frågor eller oro som kan uppstå pga Corona-viruset. Vem du än är och vad du än är i för livssituation är du alltid välkommen till oss för att prata. Du behöver inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan.

Vardagar 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Behöver du någon att tala med så ring 0418-574 00 varje helgfri vardag mellan 10.00-12.00 och 13.00-15.00, så ordnar vi med att du blir uppringd av en präst eller diakon.

Helger 09.00-17.00
Under helger finns det möjlighet att prata med en av våra församlingspräster via telefonnummer 0418- 574 65. Alla präster har tystnadsplikt och det du berättar stannar mellan dig och prästen. Inga samtal spelas in. Vår präst finns tillgänglig lördag till söndag/helgdagar 09.00–17.00.

 

Begränsning vid 50 personer

Från och med söndag 29 mars förbjuder regeringen allmänna och offentliga sammankomster som samlar fler än 50 personer. I Landskrona församlings kyrkor firar vi gudstjänst som planerat (med vissa förändringar, se längre avsnittet ”Gudstjänst och mässa”), men anpassar antalet medverkade till storleken på respektive kyrka.

Max 15 personer, plus personal

 • S:t Jakobs kapell

Max 30 personer, plus personal

 • Borstahusens kapell

Max 45 personer, plus personal

 • Sofia Albertina kyrka
 • S:t Johannes kyrka
 • S:t Ibbs kyrka (sittande, 10 personer vid rundvandring)
 • Härslövs kyrka
 • Ottarps kyrka

Du som är frisk är varmt välkommen att tända ljus och själv hålla andakt av våra kyrkor. Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har infört tillfälliga förändringar i gudstjänstlivet (läs mer längre ned).

Vi kommer att kontakta alla som har bokat dop, bröllop eller begravning för att diskutera hur vi tillsammans löser den uppkomna situationen på bästa sätt.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Vi kan alla hjälpas åt

Vi kan tillsammans förbättra beredskapen och hindra spridning av Coronaviruset.

Gud, vi oroas för den pandemi som nu pågår. Vi ber för vår värld; din skapelse. Hjälp oss till kloka beslut och överväganden. Ge kraft och vishet till alla som arbetar med sjukvård och begränsning av smittan. Var nära alla som smittats och är sjuka i denna och andra sjukdomar. Kom med din läkande kraft och ge styrka. Vi ber också för alla som av olika skäl är rädda för smittan. Hjälp oss att se varandra och vara ett stöd för varandra. Låt denna omsorg bli bestående så att vi alla växer till i vår ambition att vara förvaltare av din skapelse. Amen

Biskop Johan, Lunds stift
 • Tänk på handhygienen: tvätta händerna med tvål och vatten och peta dig inte i näsa/mun/ögon
 •  Håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens och UD:s webbsidor och appar.
 • Stanna hemma om du tillhör en riskgrupp eller har följande symptom: hostar, är förkyld, har feber, har ont i kroppen

Råden kommer att uppdateras i enlighet med myndigheternas rekommendationer och riktlinjer från Svenska kyrkan på nationell nivå.

Eva-Lotta Grantén

Eva-Lotta Grantén

Landskrona församling

Kyrkoherde, Präst

Andra saker som vi tror att du kan vara intresserad av