Med anledning av Corona / Covid -19

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19. Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet.

Församlingens Riktlinjer med anledning av Corona /Covid-19

I Landskrona församling vill vi ta hänsyn till varandra och undvika smittspridning. Just nu är vi extra försiktiga med anledning av Corona/Covid-19 och kommer att följa myndigheternas direktiv och riktlinjer. Nedan hittar du mer information om respektive del av vår verksamhet.

Allmän och offentlig sammankomst

Från den 1 juli 2021 börjar nya begränsningar för antalet medverkande att gälla:

 • För arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser höjs taket till 50 deltagare.
 • För arrangemang inomhus med anvisade sittplatser höjs taket till 300 deltagare.
 • För arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser höjs taket till 600 personer.
 • För arrangemang utomhus med anvisade sittplatser höjs antalet till 3000 deltagare.

Under respektive rubrik finns information om hur detta påverkar firande av gudstjänst och våra övriga verksamheter.

Gudstjänst och mässa

Från och med 1 april 2021 finns det återigen möjlighet att fira gudstjänst i våra kyrkor. 

Då gudstjänst räknas som en offentlig sammankomst och därför får endast 50 personer medverka under tillfället. Tillsammans med polismyndigheten har Sveriges biskopar beslutat att ”50-personersgränsen” inomhus enbart gäller medverkande och inte tjänstgörande (präst, musiker och vaktmästare) vid gudstjänst.

Från 1 juli 2021 har 300 personer möjlighet att delta i gudstjänst samtidigt. 

NATTVARD

Från och med 1 april kommer vi att erbjuda nattvard varje torsdag i Sofia Albertina från  18.30

Digital andakt

Från den 1 juni 2021 publiceras kortare digitala andakter varje söndag på vår Facebook sida ”Svenska kyrkan i Landskrona” samt på vår hemsida under ”Digitala andakter”.

Öppen kyrka

Samtliga kyrkor håller öppet under tid för ordinarie gudstjänst med möjlighet till ljuständning. För datum och tider se vår kalender.

Sofia Albertina kyrka är öppen för bön och ljuständning under ordinarie öppettider (dagligen 12.00-16.00). I Sofia Albertina finns även en präst tillgänglig under öppettiderna.

Äldreboenden

Med inrådan på både Folkhälsomyndigheten och Landskrona stads riktlinjer har andakter på äldreboenden har ställts in tillsvidare.

Öppet i församlings- och kyrkogårdsexpeditionen

Båda expeditionerna stänger för personbesök, men håller öppet för leverans och bud. Besökare kan istället kontakta expeditionerna via telefon eller e-post. Öppettiderna är 10.00-12.00 och 13.00-15.00 för både kyrkogårds- och församlingsexpeditionen. 

Sommaröppet

Landskrona församlingsexpedtion
10.00-13.00 under v.29-33

Landskrona kyrkogårdsexpedition
9.00-12.00 under v.27-33

Diakoni

Diakonimottagningen

Diakonimottagningen har öppet som vanligt för besök. För den som önskar samtala utomhus finns detta som alternativ. Från vecka 23 har mottagningen endast öppet på måndagar.

Det går också bra att boka enskilda samtal andra tider under veckan.

OBS! I nya lokaler i Kyrkans hus på Artillerigatan 2 (mitt emot det gamla huset)

Mottagningen håller stängt v.31 pga. semester.
Behöver du någon att prata med går det bra att kontakta våra präster.

Marie Branting, Diakon
0418 574 21, marie.branting@svenskakyrkan.se

Cheryl French, Diakon
0418-574 07, cheryl.french@svenskakyrkan.se

Matkassen och klädförrådet

På grund av rådande omständigheter kommer matkassen och klädförrådet hålla stängt tills vidare. Vid akuta behov vänligen kontakta någon av våra diakoner Marie Branting eller Cheryl French.

Klädstången

Då klädförrådet håller stängt finns det istälelt möjlighet att hämta kläder kostnadsfritt på ”klädstången” utanför Kyrkans Hus. Kläderna hänger utomhus för att minska risken för smittspridning och personal finns på plats för att hjälpa till.

Klädstängen finns tillgänlig måndagar och onsdagar 10.00-11.45

Verksamheter

Under sommaren kommer församlingen att bjuda in till sommarkyrka  med begränsat antal platser i bland annat Borstahusen kapell. Mer information finns inom kort på vår hemsida.

Alternativa verksamheter

Pilgrimsvandring på egen hand

Via länken nedan kan du ta del av vägen för att gå den själv eller tillsammans med någon ur ditt hushåll. Det går också bra att använda sig av den nedladdningsbara kartan.

Vandringen är ungefär 3 kilometer och tar i pilgrimstakt cirka två timmar. Lycka till!

Digital/nedladdningsbar karta och instruktioner hittar du via denna länk!

Evenemang

Samtliga planerade musik och kulturevemang kommer att ske men med begränsat antal i publiken. Vissa av våra evenemang kan därför komma att ske digitalt istället. 

Information om respektive evenemang hittar du i vår kalender eller under rubriken ”Musik och kultur”.

 

Dop, konfirmation, vigslar och begravningar

Observera att dop och vigsel är gudstjänster och räknas därför som offentliga sammankomster. 

Antal medverkade vid dop, konfirmation, vigsel och begravning från 1 juli

Gränsen på antalet som får samlas ändras från den 1- 15 juli. Detta är beräknat på att varje person ska ha 1 meter till andra besökare på alla håll. Maxantalet är då beräknat till max 300 personer utifrån lokalens förutsättningar.

Från den 15 juli sker med största sannolikhet lättnader när det gäller avståndsrekommendationer. Vid bokning av kyrkliga handlingar rekommenderar vi att nedan angivna antal hålles.

 Max 100-150 personer, plus personal

 • Sofia Albertina kyrka

Max 80 personer, plus personal

 • Ottarps kyrka

Max 50 personer, plus personal

 • S:t Johannes kyrka
 • Härslövs kyrka
 • S:t Ibbs kyrka

Max 40 personer, plus personal

 • Borstahusens kapell

Max 30 personer, plus personal

 • Vadensjö kyrka
 • Säby kyrka

Max 15 personer, plus personal

 • S:t Jakobs kapell

 

Dop

Många frågar om hur dopet kommer bli. Kan och får vi bjuda in alla gäster som vi planerat? Kan vi omboka med kort varsel om myndigheterna ger andra direktiv?

Det går att lösa ett dop på flera olika sätt när det inte riktigt blir som planerat.

Mindre dop

Ett mindre dop på planerat datum med endast närmast anhöriga. Kanske har ni själva möjlighet att dela stunden genom era digitala kanaler, med dem som inte kan vara med? Ring vår församlingsexpedition för information om digital närvaro!

Boka om

Det finns också möjlighet att boka om dopet. Detta är kostnadsfritt och görs via vår församlingsexpedition.

Livesänd eller inspelad ceremoni

För digital närvaro vid ceremoni rekommenderar Svenska kyrkan anhöriga att sända live via privat uppkoppling till de anhöriga som inte kan medverka. Privat uppkoppling kan vara exempelvis Facetime, Skype eller via en sluten grupp på Facebook.

Under ceremonin kan Landskrona församling kostnadsfritt erbjuda stativ och hållare för mobilkamera, mikrofon som fungerar till Iphone, samt WiFi. Prata om detta med den ansvariga prästen. 

Det är alltså du som anhörig som ansvarar för att sändningen inte sprids utanför det slutna sällskapet. Annars gäller upphovsrättsliga regler och GDPR-regler som gör att viss musik inte kan spelas, samt att tillstånd från medverkande i ceremonin måste ges skriftligt.

 

Konfirmation

Samtliga konfirmationsgrupper får information om den fortsatta konfirmandundervisningen via ansvarig präst.

 

Vigsel

Det finns många olika alternativ, kontakta oss så kan ni planera både det juridiska, det praktiska och det festliga. Kyrkan är till för er.

Det går att lösa ett bröllop på flera olika sätt när det inte riktigt blir som planerat.

Kyrklig vigsel (mindre)

En mindre vigsel på planerat datum, men med få gäster – kanske bara du och din partner? När det sedan känns tryggt för äldre och yngre bokar ni en ”förnyelse av vigsellöften” i kyrkan. Kanske har ni själva möjlighet att dela stunden genom era digitala kanaler, med dem som inte kan vara med? Ring vår församlingsexpedition för information om digital närvaro!

Förnyelse av vigsellöften

Svenska kyrkan har inga särskilda ritualer för förnyelse av äktenskapslöften. Det innebär att ni har stor frihet att själva utforma ceremonin så att den passar just er. Kontakta oss så kan vi hjälpa er med den utformningen. Det går bra att göra den likt en kyrklig vigsel så att era gäster känner att de också varit med om er stora dag.

Boka om

Det finns också möjlighet att boka om er vigsel. Detta är kostnadsfritt och görs via vår församlingsexpedition.

Livesänd eller inspelad ceremoni

För digital närvaro vid ceremoni rekommenderar Svenska kyrkan anhöriga att sända live via privat uppkoppling till de anhöriga som inte kan medverka. Privat uppkoppling kan vara exempelvis Facetime, Skype eller via en sluten grupp på Facebook.

Under ceremonin kan Landskrona församling kostnadsfritt erbjuda stativ och hållare för mobilkamera, mikrofon som fungerar till Iphone, samt WiFi. Prata om detta med den ansvariga prästen. 

Det är alltså du som anhörig som ansvarar för att sändningen inte sprids utanför det slutna sällskapet. Annars gäller upphovsrättsliga regler och GDPR-regler som gör att viss musik inte kan spelas, samt att tillstånd från medverkande i ceremonin måste ges skriftligt.

Begravning

Begravningen för en nära anhörig är ett viktigt steg i sorgeprocessen. När begravningen skjuts fram, skjuter man också fram ett viktigt avslut och en start för sorgebearbetningen. Idag ser vi hur begravningar bokas av och skjuts upp på obestämd framtid. Många vill undvika stora samlingar och många äldre kan inte vara med - vilket är fullt begripligt. Men med tanke på att dagens begränsningar förmodligen kommer att kvarstå under längre tid, vill Landskrona församling ändå råda dig att inte skjuta upp begravningen.

För icke religiösa begravningar, så kallade borgerliga begravningar gäller att Landskrona församling är huvudman för begravningsverksamheten och ska upplåta lokal för borgerliga begravningar, men det är arrangören och inte Landskrona församling som ansvarar för att det tillåtna antalet deltagare inte överskrids.  

 

Hur kan begravningen då genomföras?

Närmast anhöriga
En begravning kan ske också med bara de närmaste anhöriga närvarande. ­­­Prata med din begravningsbyrå om hur du kan gå tillväga.

Livesänd eller inspelad ceremoni
För digital närvaro vid ceremoni rekommenderar Svenska kyrkan anhöriga att sända live via privat uppkoppling till de anhöriga som inte kan medverka. Privat uppkoppling kan vara exempelvis Facetime, Skype eller via en sluten grupp på Facebook.

Under ceremonin kan Landskrona församling kostnadsfritt erbjuda stativ och hållare för mobilkamera, mikrofon som fungerar till Iphone, samt WiFi. Prata om detta med den ansvariga prästen. 

Det är alltså du som anhörig som ansvarar för att sändningen inte sprids utanför det slutna sällskapet. Annars gäller upphovsrättsliga regler och GDPR-regler som gör att viss musik inte kan spelas, samt att tillstånd från medverkande i ceremonin måste ges skriftligt.

Minnesstund eller minnesgudstjänst
Det finns möjlighet att ha en begravning med enbart närmast anhöriga och sedan ordna en minnesgudstjänst vid ett senare tillfälle.

Akt med urna
En avliden måste enligt svensk lag kremeras eller gravsättas inom 30 dagar. Har ni valt kremering finns det möjlighet att ha akt med urna vid ett senare tillfälle.

Vid ombokning av begravning

Vid ombokning av begravning finns det särskilda regler som måste följas. Har du frågor angående detta är det bra om du  kontaktar församlingsexpeditionen (för kristen eller borgerlig ordning) eller kyrkogårdsexepedtionen (för muslimsk eller annan ordning). Du hittar mer information om hur begravning går till här!

Särskilda instruktioner vid användning av tvagningsrummet, minnesrummet och vid gravplats.

Mer information  hittar du via denna länk. 

Uthyrning

Med inrådan på Landskrona stads riktlinjer hyr församlingen inte ut lokalen till enskilda sällskap. 

Samtal med präst

Samtal inför förrättning kan ske via telefon eller facetime om så önskas.

Vi kommer inte längre ha en sjukhuspräst som har fasta tider på sjukhuset. Istället kommer präst att finnas tillgängligt via telefon. Det kommer även finnas möjlighet till enskilt själavård i särskilda fall. Prata med sjukhuspersonalen så kan de hjälpa dig med kontakt!

Städrutiner i våra lokaler

Utökade städrutiner kommer att finnas för samtliga offentliga lokaler. Det kommer även finnas handsprit och desinfektionsservetter tillgängligt.

Känner du oro?

Många ­frågor eller oro som kan uppstå pga Corona-viruset. Vem du än är och vad du än är i för livssituation är du alltid välkommen till oss för att prata. Du behöver inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan.

Präst i Sofia Albertina kyrka

Varje dag mellan 12.00-16.00 finns det möjlighet att samtala med någon av våra präster i Sofia Albertina kyrka. Du behöver inte boka tid, prästen finns i kyrkan under hela öppettiden. 

Jourhavande präst

Vardagar 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Behöver du någon att prata med så ring 0418-574 00 varje helgfri vardag mellan 10.00-12.00 och 13.00-15.00, så ordnar vi med att du blir uppringd av en präst eller diakon.

Varje kväll/natt mellan 17.00-08.00 kan du också prata med en präst inom Svenska kyrkan. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Det finns också möjlighet att ta kontakt via chatt eller brev.  Här kan du läsa mer om jourhavande präst.

Helger 09.00-17.00
Under helger finns det möjlighet att prata med en av våra församlingspräster via telefonnummer 0418- 574 65. Alla präster har tystnadsplikt och det du berättar stannar mellan dig och prästen. Inga samtal spelas in. Vår präst finns tillgänglig lördag till söndag/helgdagar 09.00–17.00.

 

Vi kan alla hjälpas åt

Vi kan tillsammans förbättra beredskapen och hindra spridning av Coronaviruset.

Gud, vi oroas för den pandemi som nu pågår. Vi ber för vår värld; din skapelse. Hjälp oss till kloka beslut och överväganden. Ge kraft och vishet till alla som arbetar med sjukvård och begränsning av smittan. Var nära alla som smittats och är sjuka i denna och andra sjukdomar. Kom med din läkande kraft och ge styrka. Vi ber också för alla som av olika skäl är rädda för smittan. Hjälp oss att se varandra och vara ett stöd för varandra. Låt denna omsorg bli bestående så att vi alla växer till i vår ambition att vara förvaltare av din skapelse. Amen

Biskop Johan, Lunds stift
 • Tänk på handhygienen: tvätta händerna med tvål och vatten och peta dig inte i näsa/mun/ögon
 •  Håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens och UD:s webbsidor och appar.
 • Stanna hemma om du tillhör en riskgrupp eller har följande symptom: hostar, är förkyld, har feber, har ont i kroppen

Råden kommer att uppdateras i enlighet med myndigheternas rekommendationer och riktlinjer från Svenska kyrkan på nationell nivå.

Eva-Lotta Grantén

Eva-Lotta Grantén

Landskrona församling

Kyrkoherde, Präst

Andra saker som vi tror att du kan vara intresserad av