Mansnormen

Gruppen riktar sig till dig som är man och är mellan 25-45 år

Verksamhetsstart

Från den 9 febuari 2022 slopas de restriktioner som tidigare har gällt. Våra verksamheterna startar därför upp igen och kommer då att återgå till det normala utan begräsningar för antalet medverkade. 

Mer information gällande Corona/Covid-19 hittar du här!

Livet består av en mängd prestationskrav, sociala krav, fysiska krav, utseende, krav från samhället, utbildning, boende, arbete och egna inre krav. Detta leder lätt till känslan av att inte räcka till. Lägg till händelser som skakar om livet: separation, skilsmässa, förlust av nära, förlust av arbete, och känslan av att vara i själslig ensamhet. För att hantera pressen och händelserna i livet behöver man ett sammanhang där man kan prata med andra i liknande situation. Mansnormen är ett sådant sammanhang: en paus från vardagen, en ventil, en plats för att lära känna sig själv och andra på djupet och för samtal som annars är svåra att föra män emellan. Gruppen leds av män som har deltagit i församlingens överlevnadskurs.

Läs mer om överlevnadskursen här!

Gruppen riktar sig till dig som är man och är mellan 25-45 år

Start  2 februari

Kyrkans hus, 19.00-21.00

Obs! 2 februari samlas vi utomhus på Gamla kyrkogården vid Kyrkans hus

Anmälan krävs och görs i formuläret längre ned.

HITTA HIT

Adress: Artillerigatan 2, Landskrona
Kollektivtrafik: Stadsbuss 2, 3 och 5 stannar på hållplats Säbygatan ca. 3 minuter gångväg