Landskrona församling

Prata med oss

Kontakt

Landskrona församling Besöksadress: Artillerigatan 4, 261 33, Box 364, 26123 Landskrona Telefon: +46(418)57400 E-post till Landskrona församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkoval 2017 i Landskrona

Vad vill du att Svenska kyrkan ska satsa på? – Gör din röst hörd!


Kyrkovalet – vad rör det mig – till vad – varför?

Vi har möjlighet att rösta i tre val; till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och
kyrkomötet. Men vem gör vad?

församlingen är grunden

Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för församlingens grundläggande uppgifter – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Här finns ett kyrkofullmäktige som utser ett kyrkoråd vilket fungerar som församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Ta vara på din möjlighet att påverka Svenska kyrkan genom att rösta i kyrkovalet! Tillsammans tar vi ansvar för vår kyrka och väljer väg för framtiden. Jag uppmanar särskilt dig som är 16 eller 17 år att använda din rösträtt!

Biskop Johan Tyrberg

Val till kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige, 21 ledamöter. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig, såsom vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

tretton stift

Svenska kyrkan är indelad i tretton stift med var sin biskop. Dess grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Lunds stift omfattar Skåne och Blekinge. I stiftet finns ett stiftsfullmäktige som utser stiftsstyrelse och ett domkapitel.

Val till stiftet, regionalt
Stiftsfullmäktige, med 65 ledamöter, är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

kyrkomötet

Kyrkomötet samlas i Uppsala två gånger varje år. Detta utser i sin tur bland annat en kyrkostyrelse.

Val till kyrkomötet, nationellt 
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. De beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Vi ställer upp i Landskrona församling

Det lokala valet och de vita valsedlarna.

Rösta – hur, var och när

Före valdagen

– röstningslokaler i hela landet
Från den 4–17 september kan du förtidsrösta i församlingar oavsett var i landet du befinner dig. För information om öppettider kontaktar du den församling där du vill förtidsrösta.

I Landskrona är församlingshemmet (Artillerigatan 2) och Johannesgården
(på Landskrona kyrkogård) öppna för förtidsröstning följande tider:

  • 4–9 september kl 11–14,
  • 11–16 september kl 11–14, samt
  • 5 och 12 september även kl 17–20.

Tag med dig ditt röstkort. Det går även att få ett dubblettröstkort på expeditionen. Då måste du kunna legitimera dig.

– brevrösta
Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som du kan få från församlingsexpeditionen. Där finns allt du behöver. Uppgifter om vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i valet hittar du på kyrkovalets webbplats. Posta din brevröst så att den är framme hos Lunds stift senast den 13 september. Du måste även skicka med ditt röstkort.

Att rösta med bud

Budröstning går till på liknande sätt som brevröstning. Budröstning är främst ett
alternativ för dig som tänkt rösta i vallokal men får förhinder att rösta på valdagen.
Du behöver ett brevröstningspaket även för att budrösta. Röstkortet är nödvändigt om budet lämnar rösten i någon annan lokal än i vallokalen på valdagen.

På valdagen 17 september

– i din vallokal
På röstkortet står det i vilken vallokal du ska rösta och öppettiderna. I Landskrona församling är vallokalerna öppna kl 11–20. Du ska ha med dig ditt röstkort, legitimation eller vara känd av valförrättarna.

– i en röstningslokal
Valet går till på samma sätt som i vallokalen, med det undantaget att du inte behöver vara skriven i Landskrona församling. Bra för dig som inte hinner till den vallokal du tillhör. Följande röstlokaler finns: Johannesgården, kl 11–18 och Vens kulturhus, kl 11–17. Du ska ha med dig röstkort och legitimation.

Personröster

I kyrkovalet kan du personrösta på tre kandidater. Du personröstar genom att kryssa för den eller de, maximalt tre personer, som du helst vill se valda. Kryssen ökar kandidaternas möjlighet att bli invalda och få representera dig. Om du  använder en blank valsedel, där du först och främst ska ange nomineringsgrupp, kan du om du vill personrösta, skriva namnet på den eller de kandidater som ska få en personröst. Maximalt tre namn i varje val. Det går inte att stryka kandidater.

Varför ska jag rösta? 

Det finns många skäl till att rösta i kyrkovalet, till exempel för att:

  • man får, demokratin fungerar bara om den används,
  • man vill, Svenska kyrkan berör fler än man tror, mig eller andra, nu eller en annan gång,
  • Svenska kyrkan spelar en viktig roll i människors liv, vid kriser, i närsamhället och i världen,
  • stötta de som tar på sig uppgiften att vara med och styra,
  • vara delaktig, vara med och påverka och ta ansvar,
  • det handlar om hur min kyrkoavgift används,
  • man vill vara med och påverka var Svenska kyrkan ska lägga kraften!

Läs mer

Allmänt om kyrkovalet, statistik och vem som ställer upp i övriga landet.