Kyrkan öppnar upp!

I två månader har kyrkorna stått tomma när klockorna har ringt på söndagarna, men nu öppnas portarna. Från och med midsommarveckan finns det återigen möjlighet att fira gudstjänst och besöka kyrkans konserter!

Sen före påsk har Svenska kyrkan i Landskrona inte firat offentliga gudstjänst på grund av corona/Covid-19. Gudstjänster har firats med präst och musiker bakom stängda dörrar, och även sänts som digitala andakter via webb och sociala medier. Ett flertal konserter har varit tvungna att ställas in och ersatts med digitala sändningar.

För kyrkan är det naturligt att samlas, det är en del i vårt uppdrag och också något som människor behöver. När vi pratar om folkhälsa menar vi inte bara pandemi, utan också hur vi människor ska orka leva begränsat under en längre period. Där spelar tro en extremt viktigt roll och vi har ansvar att se till att människor har möjlighet att uttrycka den”, säger Eva-Lotta Grantén, kyrkoherde i Landskrona församling.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer på max 50 personer gäller och i vissa kyrkor har man ytterligare anpassat antal besökare efter kyrkans storlek. Antal för respektive kyrka går att hitta nedan. 

Församlingen kommer att fortsätta med digitala andakter för de som inte kan/vill delta fysiskt i kyrkan, även telefonjouren fortsätter hålla öppet.

BEGRÄNSNING VID 50 PERSONER

Från och med söndag 29 mars förbjuder regeringen allmänna och offentliga sammankomster som samlar fler än 50 personer. I Landskrona församlings kyrkor firar vi gudstjänst som planerat (med vissa förändringar, se längre avsnittet ”Gudstjänst och mässa”), men anpassar antalet medverkade till storleken på respektive kyrka.

 

Max 15 personer, plus personal

  • S:t Jakobs kapell

 

Max 30 personer, plus personal

  • Borstahusens kapell

 

Max 45 personer, plus personal

  • Sofia Albertina kyrka
  • S:t Johannes kyrka
  • S:t Ibbs kyrka (sittande, 10 personer vid rundvandring)
  • Härslövs kyrka
  • Ottarps kyrka

 

Du som är frisk är varmt välkommen att tända ljus och själv hålla andakt av våra kyrkor. Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har infört tillfälliga förändringar i gudstjänstlivet gällande nattvard. Vi kommer att kontakta alla som har bokat dop, bröllop eller begravning för att diskutera hur vi tillsammans löser den uppkomna situationen på bästa sätt. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar.