Grundkurs i kristen tro

Eftersom vi inte kan träffas som normalt har vi bestämt att göra en distanskurs i kristen tro för dig som arbetar som volontär i kyrkan. Självklart kan även vem som helst ta del av materialet.

Varje torsdag i nio veckor kommer vi att publicera korta kursfilmer för dig som vill ta del av vår grundkurs i kristen tro. Till varje film kommer även ett uppdrag att finnas med för att er att skicka in till någon av våra präster. 

TEMAN

  • 23 april - Gudstjänsten med Charlotte Winther
  • 30 april Kyrkoåret med Helena Sköldin
  • 7 maj - Trosbekännelsen, dopet och nattvarden med Eva-Lotta Grantén
  • 16 maj - Bibeln och bönen med Boris Köhler *(senarelagd pga. tekniska problem)
  • 21 maj - Kyrkans närvaro i samhället, särskilt i Landskrona församling med Per Johansson
  • 28 maj - Människosyn och efterföljelse med Ewa Björnberg
  • 5 juni* - Mångfald och möten över gränser, här hemma och i världen med Malin Philgren Nylander *(senarelagd pga. tekniska problem)
  • 11 juni - Att leda konfirmander med Tobias Broddene
  • 18 juni - Pedagogik i kyrkan med Therese Latif och Tobias Broddene

Del 1 - Gudstjänsten

med Charlotte Winther

Del 2 - Kyrkoåret

med Helena Sköldin

Vad tror vi på?

enligt Kyrkoherde Eva-Lotta Grantén

Del 4 - Bibeln och bönen

med Boris Köhler

Del 6 - Människosyn och efterföljelse

med Ewa Björnberg och Marie Branting

Del 9 - Pedagogik i kyrkan

med Therese Latif och Tobias Broddene