Digitala andakter

Vi fortsätter att fira gudstjänst - men undviker att samlas. Det här året ställs vi inför ovanliga utmaningar också när det gäller gudstjänstlivet. Nedan hittar du förkortade andakter anpassade efter söndagens gudstjänster,  så att du kan fira gudstjänst från ditt köksbord istället.

Varje söndag 10.00 publiceras en ny andakt. Nästan som att gå till kyrkan!

Andakterna ligger kvar på webben i en månad.