Del 7 - Mångfald och möten över gränser, här hemma och i världen

med Malin Philgren Nylander

Uppgiften

  • Fundera över en gång du hamnade i ett sammanhang där du var annorlunda och hur det påverkade dig? Fanns det något som hjälpte dig att slappna av, känna dig välkommen, hemma? Utifrån din erfarenhet, vad kan du göra som kyrkvärd eller frivillig eller besökare i kyrkan för att andra ska känna sig välkomna fast de är annorlunda?
  • Tänk dig att du sitter och samtalar med en klok och trevlig, troende muslim. Hen frågar dig hur du tänker om att Jesus är Gud och att Gud har dött. Vad svarar du?
  • Läs nu 1 Sam 20. Hur ser du på deras relation?

Har du frågor eller vill skicka in uppgiften? Mejla mig!

Malin Pihlgren Nylander

Malin Pihlgren Nylander

Landskrona församling

Komminister, Präst

Mer om Malin Pihlgren Nylander

Skolansvarig