Del 5 - Kyrkans närvaro i samhället, särskilt i Landskrona församling

med Per Johansson

Har du frågor eller vill skicka in uppgiften? Mejla mig!

Per Johansson

Per Johansson

Landskrona församling

Präst, Sjukhuspräst