Låna en dopklänning

asdasdfasdf

En vit dopklänning hänger på vädring.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

asdfadfasdfasf

asdfasdf

asdfasdfasdfasdf

asdfasdfasd

fasdg

asdfasdf

Fasdfa gfadfasdf

asdfadsf adfadfasda fasdfasf