Våra kyrkor och församlingshem

S:t Clemens kyrka

S:t Clemens kyrka ligger i Laholm. Kyrkan eldhärjades 1802 och nuvarande kyrka stod färdig 1808. Den rymmer ungefär 500 personer och är framför allt känd för sina takmålningar. Kyrkan är öppen alla dagar - sommartid kl 9.00-18.00 och vintertid kl 9.00-16.00. Här firas gudstjänst varje söndag kl 11.00 och varje torsdag kl 18.00 firas veckomässa. Dessutom förekommer under terminerna Andrum med lunchmusik på onsdagar kl 12.15. Själaringningar äger också rum på onsdagar. Dop förläggs till söndagens gudstjänst, eller till dopgudstjänst på lördagen, en gång i månaden. Vill du veta mera om dop och konfirmation eller vill du gifta dig i kyrkan eller har du frågor kring begravningsgudstjänsten. Då är du välkommen att ringa till pastorsexpeditionen på tel 0430-160 00. 

Skogaby kapell

Kapellet invigdes 1917. I början på 1960 byggdes det en klockstapel vid kapellet. Fram till 1938 var kapellet privatägt, men då överlämnades kapellet till Laholms kyrkliga samfällighet. Vapenhuset i väster uppfördes år 1935 och sakristian i öster år 1959. en grundlig restaurering av kapellet genomfördes 1937-1938. Kapellet saknade från början begravningsplats. Kyrkogård runt kapellet anlades först år 1955. Orgeln är från 1957 då också orgelläktaren byggdes till.
Skogaby kapell återinvigdes efter renovering 1;a söndagen i advent 2017, på kapellets hundraårsdag.

Vi firar för närvarande gudstjänst i kapellet en gång i månaden.

För bokning av dop, vigsel eller begravningsgudstjänst; kontakta Laholms pastorsexp. på tel 0430-160 00 eller laholms.pastorat@svenskakyrkan.se

För övriga frågor om kapellet kontakta vaktmästaren Josefina Kling 0430-160 37

Mellbystrandsgården

Adress: Cirkelvägen 19, Mellbystrand.

 Mellbystrandsgården invigdes 1997 och är en församlingsgård med kyrksal. Kyrksalen rymmer 100 personer. I Mellbystrandsgården firas under terminerna gudstjänst varannan söndag kl 14.00. På sommaren har vi musikcafé några lördagar. Dop kan ske i en söndagsgudstjänst, men även en lördag i månaden i en dopgudstjänst.

Mellbystrandsgården används även flitigt av barnverksamheten ( se barnverksamhet), här samlas Eftermiddagslediga och vissa år finns också konfirmander i huset.

Dop och vigsel bokas på pastorsexp. tel 0430-160 00

Det går även att hyra Mellbystrandsgårdens samlingslokaler (dock inte barnverksamhetens lokaler). För bokning kontakta pastorsexp. tel 0430-160 00. Taxor för uthyrning finns längre ner.
För övriga frågor om lokalen kontakta Anna-Lena Lövgren, värdinna.
Tel. 0430-160 25. anna-lena.lovgren-melin@svenskakyrkan.se  

Direktnummer till Mellbystrandsgården: 0430-160 43

 

Skummeslövs kyrka

Skummeslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Skottorp, Laholms kommun, Hallands län och tillhör Skummeslövs församling i Göteborgs stift. Den är en av Hallands äldsta kyrkor och ligger på ett gammalt fornminnes- och kultområde.

Taxor för lokaluthyrning

Hyra för stora salen med kök i Laholms församlingshem, stora salen med kök i Skummeslövs församlingshem eller stora salen med kök i Mellbystrandsgården.

Taxa 1

Gäller för privatpersoner samt näringsidkare/företag.

Halv dag (max 4 tim) 1 150 kr

Heldag (mer än 4 tim) 1 850 kr

 

Taxa 2

Gäller för alla föreningar/organisationer vid uthyrning för längre tid än 2 tim eller fler än 15 personer. Gäller vid uthyrning för fest/samvaro/minnesstund i samband med kyrkliga handlingar, avseende medlemmar i andra församlingar inom Svenska kyrka.

Halv dag (max 4 tim) 600 kr

Hel dag (mer än 4 tim 1 000 kr

 

Taxa 3

Gäller vid mindre föreningssammankomster, t ex styrelsemöten, max 15 personer. OBS! kök ingår ej.

Max 2 tim, max 15 personer  250 kr

 

Utan kostnad

Lokal får disponeras utan kostnad för fest/samvaro/minnesstund i samband med kyrkliga handlingar, avseende medlemmar i Laholms och Skummeslövs församlingar.

Gästande grupper från andra församlingar inom Svenska kyrkan får låna lokal utan kostnad, ev förtäring till självkostnadspris.

Hyra av linnedukar     70 kr/duk.