Skogsretreat i Osbecks bokskogar

Lördagen 10/6 kl. 14.00–17.30

”Men från bortom fyller något mitt väsen med sitt ursprungs möjlighet”. Ibland behövs en lite längre paus för att ladda batterierna. Den 10/6 i Osbecks bokskogar finns ett bra tillfälle. En tyst retreat med möjlighet till stillhet och reflektion, promenader eller skogsbad, fika och andakt. 

Medtag egen matsäck, grillmöjligheter finns. 
Anmäl dig senast 5/6 till expeditionen, 0430-160 00 (mån, ons, fre 9-12).

Kontakt: Jesper Watanen, präst. Telefon: 070-360 23 70 eller mejl: jesper.watanen@svenskakyrkan.se