Med anledning av coronaviruset

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga att komma till våra kyrkor, verksamheter & körer. Svenska kyrkan följer alltid myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. Det innebär att Laholms pastorat anpassar verksamheten efter rådande läge. Därför vet vi inte i nuläget om alla aktiviteter kommer att kunna genomföras. Men vi kommer aktivt att arbeta för en anpassad verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer att uppdatera vår hemsida kontinuerligt i den mån förutsättningarna ändras samt informera på vår Facebooksida.