Meny

Måndags

För barn 6 - 9 år i Skummeslöv

Måndags är igång igen!

Ni som är med i Miniorerna i Mellbystrand har fått brevfrån ledarna ang att Laholms pastorat har beslutat att genomföra delar av miniorverksamheten fram till sommarlovet. Vi kommer nu att vara utomhus i stället för inomhus. 

Självklart kan det komma att ändras ifall nya direktiv kommer från myndigheterna.
Vi har full förståelse för om det är någon som väljer att inte delta i verksamheten på grund av allmän försiktighet i dessa tider.

Regler och förutsättningar:
För att vi ska kunna genomföra verksamheten har vi beslutat om några regler.

  • Vid minsta symtom som snuva, hosta, rinnande ögon/näsa eller andra förkylningssymtom så skall deltagaren inte delta i verksamheten.
  • Vid bekräftad Covid-19 infektion hos anhörig som man bor med skall deltagaren inte delta i verksamheten.
  • Vid kläder som inte lämpar sig för utomhusvistelse skall deltagaren inte delta i verksamheten.
  • Hämtning sker vi grinden till församlingshemmets uteplats eller motsvarande anvisad plats.

Sommaravslutning
Vi planerar att genomföra sommaravslutningar för grupperna under v 21 och 22 men värdesätter om vi kan hinna ha ett par träffar innan. Mer info om avslutningarna kommer inom kort.

Maila era gruppledare om vi ska räkna med er eller inte från och med vecka 19.

I Skummeslövs församlingshem

Vi träffas måndagar 13.30 - 16.30
med start v.3.

För barn som börjat skolan (6-13 år) har vi grupper som träffas efter skolan. Vi leker, äter mellanmål, pysslar och har kul. Det ingår också bibelberättelser och undervisning t.ex. om de kristna högtiderna. I dessa grupper är det begränsat antal platser. Därför behöver vi anmälan om du vill vara med. 

Anmälan till: margareta.rajgard@svenskakyrkan.se 
Skriv vilken grupp det gäller, barnets namn, adress, födelsedatum, tel till vårdnadshavare, ev. allergi.

Våra grupper är öppna för alla som vill. Ingen kostnad förutom en liten fikakostnad i öppna förskolan. Anställd personal leder grupperna. Våra ledord för verksamheten är  MÖTA   -  LEKA  -  VÄXA.  Vi möts, leker och växer tillsammans; barn och vuxna.