Musik och konserter Skummeslöv

Varmt välkomna till Skummeslövs kyrka!

16/2
Musikgudstjänst– kl.16.00
Sång – Dan Winde, orgel/piano – Anneli Segerstedt.

Skummeslövs kyrkokör!

Är du intresserad av att sjunga i kör? Kontakta kyrkomusiker Anneli Segerstedt på tel. 070-638 60 16