Tisdax

För dig som är 10 - 13 år

All verksamhet är pausad till vidare.

Ledare för TISDAX är Margareta Rajgård, tel. 0702-712858, mail: margareta.rajgard@svenskakyrkan.se.

Våra grupper är öppna för alla som vill. Ingen kostnad. Anställd personal leder grupperna. Våra ledord för verksamheten är  MÖTA   -  LEKA  -  VÄXA.  Vi möts, leker och växer tillsammans; barn och vuxna.