Hur sparar vi energi?

Klicka här för att läsa hur vi sparar på skapelsens resurser!

STÄNGNING AV MELLBYSTRANDSGÅRDEN & KYRKANS HUS

Vi kommer att stänga (kallställa) Mellbystrandsgården 10/12-29/1
och Kyrkans Hus 19/12-29/1.

Det innebär att vi sänker temperaturen i lokalerna till 15 grader. Personal kommer inte finnas på plats i dessa lokaler under denna tid och aktiviteter som vanligtvis är i där kommer vara i andra lokaler eller ställas in under tiden. Öppettiderna för telefon och besök är som vanligt mån, ons, fre kl. 9.00-12.00, dock tar vi emot besökare i Laholms församlingshem istället.

Skapelsen ropar - vad kan vi göra?

Vi ber för klimatet. Vi ber för skapelsens resurser och vi ber om vägledning inför de svåra tiderna vi har framför oss. Amen.

Vi vill tillsammans vara med och ta ett solidariskt ansvar för samhällets gemensamma energisparande. Vi vill också att kyrkan ska vara ett föredöme och visa att det går att spara på skapelsens resurser. Med de rusande elpriserna så måste vi se över vår energiförbrukning och för att spara pengar - medlemmarnas pengar - har vi vidtagit enkla och effektiva åtgärder. Till exempel att täta fönster, släcka onödig fönsterbelysning och sänka innetemperaturen i våra kyrkor och lokaler. Vi ser dagligen över våra rutiner på arbetsplatsen och vi hjälps åt att ta ansvar.

En cirkel med de globala målen för hållbar utveckling och texten Ingen ska lämnas utanför

Agenda 2030

Hösten 2015 förhandlade FN fram Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser. Som kristna kallar vi detta för att ta ansvar för skapelsen.

Agenda 2030 innehåller mål om ett hållbart samhälle. Vi i Laholms pastorat ser fram emot att bidra till att målen uppnås och att samarbeta med andra för att nå goda resultat.

Läs mer om hur Svenska kyrkan på nationell nivå arbetar med Agenda 2030 på länken ovan och vad målen innebär.