Två barn tittar på dockorna i julkrubban.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gudstjänster med fokus på barn!

Varmt välkommen till våra gudstjänster som har extra mycket för barn i alla åldrar - ung som gammal!

Söndagen den 27/11 kl.11.00 i S:t Clemens kyrka. 
Thea Ingvarsson - trumpet & flöjt. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe i församlingshemmet.

Söndagen den 11/12 kl.09.30 i Skummeslövs kyrka. 
Luciagudstjänst! Barnkörerna Glädjefnatt, Sångkul & Körkul medverkar. Efteråt serveras kyrkkaffe i församlingshemmet.

Söndagen den 22/1 kl. 11.00 i S:t Clemens kyrka, Laholm.
Inledande gudstjänst i kyrkan, efteråt firar vi bibelns dag med föreläsning av Urban Lennartsson. Kyrkkaffe. 

Söndagen den 5/2 kl.09.30-12.00 i Skummeslövs kyrka. 
Vi startar dagen med gudstjänst i kyrkan. Barnkörerna Glädjefnatt, Sångkul & Körkul medverkar. Familjepyssel och kyrkkaffe i församlingshemmet.