Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Laholm & Skummeslöv Besöksadress: Danskavägen 1, 31231 LAHOLM Postadress: DANSKA VÄGEN 1, 31231 LAHOLM Telefon: +46(430)16000 E-post till Svenska kyrkan i Laholm & Skummeslöv

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakonins månad

September 2018 Författarbesök - gudstjänst - föreläsningar - samtal - fika

Fyra tisdagar i Laholms församlingshem. En söndag i Laholms kyrka. En söndag på Mellbystrandsgården

Under en månad sätter vi fokus på sådant som vi inte talar om i vardagslag. Om det som vi människor har varit med om och att vi kan känna igen vår egen livsberättelse i andras ögon.
Genom dessa tillfällen vill vi visa omsorg om våra församlingsbor och dela händelser i livet.
Vi talar om barndomens betydelse och hur det sen påverkar för vuxenlivet och ålderdom. Att det är viktigt med barnsperspektivet och respekten människor emellan.
Den psykiska hälsan är lika viktig som den psykiska.
Vi får sätta oss in i dövas situation och möjligheter, vi får höra om självmordsförsök och hur det påverkar livetsen, om hur det är att få en sjukdomsdiagnos och sen bli frisk.
Vi får också lyssna till ett humoristiskt framträdande med kloka ord och musik.

2 september kl. 11.00 Gudstjänst i St: Clemens kyrka, Laholm
Diakonins söndag

Temat är "kyrkans arbete bland döva"

Beata Sandell är stiftsadjunkt för teckenspråk och hörselfrågor. Hon har ansvar för att teckenspråkiga döva inom Lunds stift får möjlighet att följa gudstjänst på teckenspråk, som är deras första språk.
Dessutom består stiftets verksamhet av konfirmandundervisning, dop, vigslar och begravning på teckenspråk, besök på dövföreningar m.m. Det är egentligen samma arbete som vanlig, hörande församling utför men på teckenspråk.
Beata Sandell predikar i gudstjänsten som är teckenspråkstolkad. 
Efteråt är det kaffe i församlingshemmet där Beata berättar om sitt arbete bland döva och visar några tecken. Teckenspråkstolk är med.

Söndag 23 september kl. 14.00-16.00
Söndagseftermiddag på Mellbystrandsgården.
Mässa, kaffe och föreläsning.

"Livet är randigt där sorg och glädje går sida vid sida"
Vi gästas av Ewa Bylander som under flera år föreläst på frukostar, främst för kvinnor men också för personal inom vården samt lärare och studenter
"Att få dela med mig av livet, mina erfarenheter känns meningsfullt. Alla har vi vårt livs historia och jag vill med min berättelse ge tröst, hopp och livsglädje"

Under september månad har vi också tisdagskvällar med föreläsningar/författarbesök och samtal.

2 september "Kyrkans arbete bland döva"
Gudstjänst i St: Clemens kyrka, Laholm kl 11.00

4 september "Mellan himmel och jord"
Församlingshemmet Laholm 19.00-21.00

11 september "Kärlek och stålull"
Församlingshemmet Laholm kl. 19.00-21.00

18 september "Hur jag dog"
Församlingshemmet Laholm 19.00-21.00

23 september "Livet är randigt där sorg och glädje går sida vid sida"Söndagseftermiddag påMellbystrandsgården kl. 14.00-16.00

25 september "Livet, sjukdom och död då och nu"
Församlingshemmet Laholm kl. 19.00-21.00