Bön för klimatet

20/9, 27/9 och 4/10 ringde Domkyrkans klockor 11.55 för att markera att det är ett särskilt tillfälle.

20/9, 27/9 och 4/10 ringde Domkyrkans klockor kl.11.55 för att markera att det är ett särskilt tillfälle. Domprost Stefan Hiller kallade till Domkyrkan och bön för klimatet.

Bönen, som ägde rum på många andra platser i Europa, skedde på initiativ av ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Susanne Rappmann efter en inbjudan från bland annat Konferensen för europeiska kyrkor.

 

Bön för klimatet

Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet.
Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkrisens tid.
Vi ber om nåden att få göra gott,
som dina skapade medskapare.

Jesus Kristus, du har gått på vår jord och lever mitt ibland oss.
Gör oss känsliga för människors och hela skapelsens lidande.
Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv,
i rättvisa och solidaritet med dem som lever
och kommer att leva.

 Heliga Ande, modets och självbesinningens kraft,
du talar till våra samveten.
Trösta oss när vi lider och plågas av ångest.
Ge oss oro när vi domnar i bekvämlighetens ro.
Skapa om oss till att bli vad vi är:
en enda mänsklighet under samma himmel.

 Amen.