Foto: Magnus Aronson/IKON

Vilka kan jag rösta på?

Lokalt här i Lagunda har bara en grupp valt att ställa upp i kyrkovalet. Det finns alltså bara en lista, men du kan kryssa för de personer du vill se valda. Till stift och nationell nivå finns flera grupper att välja på.

I kyrkovalet väljs kandidater för kyrkofullmäktie (församlingen, lokalt nivå), stiftsfullmäktige (regionalt nivå) och kyrkomötet (nationell nivå, hela Svenska kyrkan).

De kandidater som blir valda har fått ett förtroende av väljarna att vara delaktiga, ta ansvar och utveckla helheten i Svenska kyrkan.

Nomineringsgrupper och kandidater ansvarar för sin egen kommunikation med väljarna. Är du intresserad av vad de har för program och åsikter och vad de vill genomföra, kan du kontakta dem direkt.