Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lagunda församling Besöks- och postadress: Ängsvägen 8, 74960 Örsundsbro Telefon: +46(171)460070 E-post till Lagunda församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Denna vecka ber vi särskilt för

Lagunda och kyrkorna i East Vale i Wales är vänförsamlingar. Som kristna vänner ber vi också regelbundet för och med varandra. Varje vecka har ett eget böneämne.

Förbönsämnen 1-7 oktober

East Vale: Anställda, eleverna och deras familjer i Pendoylan kyrkliga låg- och mellanstadieskola.

Lagunda: Församlingens arbete bland barn och unga.

8-14 oktober

East Vale: Studenternas studieval

Lagunda: Jämställdhet i våra familjer och i vårt samhälle.

15-21 oktober

East Vale: Våra kyrkvärdar och förtroendevalda

Lagunda: Våra kyrkvärdar.

22 – 28 oktober

East Vale: Under den globala veckan ber vi för en rättvis, fredlig och hållbar värld

Lagunda: Vi ber för Svenska kyrkan i utlandet.

29 oktober- 4 november

East Vale: Alla våra nära och kära som gått bort.

Lagunda: Alla våra nära och kära som gått bort.

5-11 november

East Vale: Vi ber för dem från våra församlingar som har gett sina liv i krig, och om fred.

Lagunda: Vi ber för fred och för dem som flyr från krig.

12-18 november

East Vale: Alla som organiserar vårt sociala arbete.

Lagunda: Vi ber för vår diakonigrupp.

19-25 november

East Vale: De som städar våra kyrkor.

Lagunda: Under den globala veckan ber vi för vår missionsgrupp och för en rättvis, fredlig och hållbar värld.

26 november -2 december

East Vale: De som bekostar och ansvarar för våra altarblommor.

Lagunda: Julkampanjen för Svenska kyrkans internationella arbete.

Vänförsamlingar i förbön 

Lagunda och kyrkorna i East Vale i Wales är vänförsamlingar. Som vänner i det kristna livet vill vi också regelbundet be för och med varandra.

Till grund för denna regelbundna bön finns East Vale Group förbönskalender samt Lagunda församlings förbönskalender. Förbönsämnena är angivna utifrån East Vales traditioner. De är utformade så att de oftast är gemensamma eller likartade. 

I Lagunda ber vi för veckans böneämnen vid torsdagens förbönssamling och vid söndagens högmässa, samt enskilt och i grupper.