Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Denna vecka ber vi särskilt för

Lagunda och kyrkorna i East Vale i Wales är vänförsamlingar. Som kristna vänner ber vi också regelbundet för och med varandra. Varje vecka har ett eget böneämne.

Vänförsamlingar i förbön 

Lagunda och kyrkorna i East Vale i Wales är vänförsamlingar. Som vänner i det kristna livet vill vi också regelbundet be för och med varandra.

Till grund för denna regelbundna bön finns East Vale Group förbönskalender samt Lagunda församlings förbönskalender. Förbönsämnena är angivna utifrån East Vales traditioner. De är utformade så att de oftast är gemensamma eller likartade. 

I Lagunda ber vi för veckans böneämnen vid torsdagens förbönssamling och vid söndagens högmässa, samt enskilt och i grupper.

27 Augusti – 2 September

Lagunda: Personal och elever i bygdens skolor, för skolstarten  och särskilt för de som börjar på en ny skola.

East Vale: Personal och elever i våra kyrkskolor, för skolstarten  och särskilt för de som börjar på en ny skola

3 – 9 September

Lagunda: Vårt kyrkoråd och alla förtroendevalda

East Vale: Våra klockringare

10 – 16 September

Lagunda och East Vale: Alla som börjar på universitet och högskolor

17 – 23 September

Lagunda och East Vale: Vi tackar för skörden och ber för alla i vår församling som arbetar med vad jorden ger och vi ber för de som hungrar

24 – 30 September

Lagunda: Alla som firar gudstjänst i Lagunda samt för Långtora kyrka och för alla som bidrar till församlingens liv och arbete

East Vale: Alla som firar gudstjänst i Pendoylan och för alla som bidrar till församlingens liv och arbete. (S:t Cadoc-dagen den 25 september

1 – 7 Oktober

Lagunda: Församlingens arbete bland barn och unga

East Vale: Anställda, eleverna och deras familjer i Pendoylan kyrkliga låg- och mellanstadieskola

8 – 14 Oktober

Lagunda: Jämställdhet i våra familjer och i vårt samhälle

East Vale: Studenternas studieval

15 – 21 Oktober

Lagunda: Våra kyrkvärdar

East Vale: Våra kyrkvärdar och förtroendevalda

22 – 28 Oktober

Lagunda: Vi ber för Svenska kyrkan i utlandet

East Vale: Under den globala veckan ber vi för en rättvis, fredlig och hållbar värld

29 Oktober – 4 November

Lagunda och East Vale: Alla våra nära och kära som gått bort