Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lagunda församling Besöks- och postadress: Ängsvägen 8, 74960 Örsundsbro Telefon: +46(171)460070 E-post till Lagunda församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Denna vecka ber vi särskilt för

Lagunda och kyrkorna i East Vale i Wales är vänförsamlingar. Som kristna vänner ber vi också regelbundet för och med varandra. Varje vecka har ett eget böneämne.

 

26 november -2 december

East Vale: De som bekostar och ansvarar för våra altarblommor.

Lagunda: Julkampanjen för Svenska kyrkans internationella arbete.

3-9 december

East Vale: Alla som firar gudstjänst i I S:t Nicholas och för alla som bidrar till församlingens liv och arbete. (S:t Nicholas-dagen den 6 december)

Lagunda: Alla som firar gudstjänst i Lagunda samt för Nysätra kyrka och för alla som bidrar till församlingens liv och arbete.

10-16 december

East Vale: Anställda, eleverna och deras familjer i S:t Nicolas i Wales  kyrkliga låg- och mellanstadieskola

Lagunda: Att Guds ljus med Sankta Lucia skall skina för oss i vårt mörker

17-23 december

East Vale: Huggardcentret och andra organisationer som hjälper de hemlösa

Lagunda: De hemlösa

24 - 31 december

East Vale: Alla för vilka julen är en svår tid på grund av ensamhet, förluster eller konflikter.

Lagunda: Alla för vilka julen är en svår tid på grund av ensamhet, förluster eller konflikter. 

Vänförsamlingar i förbön 

Lagunda och kyrkorna i East Vale i Wales är vänförsamlingar. Som vänner i det kristna livet vill vi också regelbundet be för och med varandra.

Till grund för denna regelbundna bön finns East Vale Group förbönskalender samt Lagunda församlings förbönskalender. Förbönsämnena är angivna utifrån East Vales traditioner. De är utformade så att de oftast är gemensamma eller likartade. 

I Lagunda ber vi för veckans böneämnen vid torsdagens förbönssamling och vid söndagens högmässa, samt enskilt och i grupper.